Adoz

Co je nového u distributorů SKF CZ?

Martin Liška spolu se svým týmem řídí firmu ADOZ, která se se svými 70 zaměstnanci na českém průmyslovém trhu profiluje už 25 let jako přední dodavatel strojních součástí. ADOZ je jedním z nejvýznamnějších autorizovaných distributorů SKF, a proto jsme se Martina Lišky zeptali, jak vidí další vývoj firmy:

 

Autor: Radka Šmídová
Fotografie: Adoz

Jaké významné investice ve firmě poslední dobou proběhly a jaké vás čekají?

Jedním z hlavních cílů společnosti ADOZ je posouvat se stále kupředu. Je nám jasné, že bez investic to není možné, a proto se snažíme účelně investovat a společnost ADOZ neustále rozvíjet. Před přibližně čtyřmi roky jsme provedli pro společnost zásadní krok a rozšířili naši působnost do výrobní oblasti. Naší novou činností se stala výroba přesných dílů formou obrábění na CNC strojích. Od té doby jsme investovali nemalé prostředky do rozvoje technologií a s tím související metrologie. Již od prvopočátku jsme se zaměřili na vysokou kvalitu výroby, protože jsme přesvědčeni, že jen tak se nám podaří na dnešním složitém trhu uspět. Další významná investice nás čeká v následujícím roce. V důsledku významného růstu společnosti a ve snaze dále rozvíjet naše kapacity jsme dospěli k závěru, že  v současných prostorách to již není možné a rozhodli jsme se vybudovat nové distribučně-výrobní centrum společnosti. Jedná se o významný krok, který nám umožní další rozvoj.

V čem je vaše firma pro zákazníky zajímavá?

Společnost ADOZ začínala jako distributor ložisek. Za dobu naší působnosti jsme ale rozšířili dodávaný sortiment o další produkty, které souvisejí s rotačním a lineárním pohybem. Aktuálně nabízíme 13 produktových skupin a ve skladech společnosti mají zákazníci k dispozici více jak 20 000 skladových položek v množství více jak 25 milionů jednotek. Naše působnost je po celé České republice. Nabízíme zákazníkům možnost si na jednom místě, od jednoho dodavatele pořídit široké spektrum strojírenských produktů. Kvalifikovaný personál dokáže zákazníkům poradit a vyřešit jejich problémy. V rámci distribuční sítě jsme mimo jiné také unikátní tím, že nedodáváme pouze typizované díly, ale jsme schopni dodat i kompletní celky sestavené z námi vyrobených dílů a dodávaných produktů. Tím přebíráme na svá bedra část činnosti našich zákazníků, a optimalizujeme tak jejich vlastní výrobní procesy.

Kam směřujete? Jaká chcete, aby firma byla za pět let?

Směřujeme stále kupředu! Chceme být hlavně spolehlivým a kvalifikovaným partnerem pro naše zákazníky. Chceme rozvíjet dlouhodobé vztahy a hledat řešení, jak vzájemně zefektivnit kooperaci a konkurenceschopnost na trhu. Víme, že bez úzké spolupráce s našimi partnery to nebude možné. Chceme se věnovat automatizaci jak obchodních, tak výrobních procesů. Naším cílem je intenzivně propojovat výrobní a obchodní činnost a s tím související služby a maximálně využít synergických efektů. Cílem je tedy přinést zákazníkovi nejen samotný produkt, ale řešení s maximální přidanou hodnotou. Budeme potěšeni, když si zákazník při řešení svého problému na prvním místě vzpomene na společnost ADOZ a tím ocení naše schopnosti. A kde nás vidím za 5 let? Doufám, že v moderním závodě, který poskytne našim partnerům zázemí pro komplexní dodávky kvalitních strojírenských součástí s vysokou přidanou hodnotou, jakou zajišťují výrobky SKF, vlastní profesionální výrobou a množstvím doplňkových služeb poskytovaných kvalifikovaným personálem.

Související obsah