David Poláček, obchodní ředitel SKF CZ, Komerční přílohy

David Poláček: Průmysl 4.0 stojí i na ložiscích a datech

Generální ředitel české pobočky SKF David Poláček nastiňuje, jakou roli může hrát výrobce ložisek a dodavatel technických řešení pro rotační stroje v zavádění Průmyslu 4.0.

Foto: Matej SLÁVIK/Economia

Jak se vás týká téma Průmyslu 4.0?
Hodně se teď píše o tom, že SKF pracuje na ložiscích s integrovanými čidly, která ohlídají svůj stav, a přes napojení na logistický kanál včas nahlásí, že je bude za tři měsíce nutné vyměnit, a aby započala výroba náhrady. Mnozí si pak řeknou, že počkají, až budou taková ložiska k dostání. Jenže spolehlivost výrobních linek a produktů je na ložiscích závislá i dnes a jejich případné selhání způsobí problémy a často i zastavení výroby, které přináší nemalé ztráty.

Já vnímám Průmysl 4.0 především jako digitalizaci a práci s daty. Z našeho pohledu je tedy potřeba začít sbírat data ze zařízení už dnes. Je potřeba s nimi začít pracovat a začít měnit myšlení zaměstnanců. Náš přístup je sednout si se zákazníkem a začít definovat oblasti, ve kterých jejich výrobní závod nedosahuje úrovně, jaké by dosahovat mohl – co se týče produktivity, spolehlivosti apod. Do těchto oblastí je potřeba zasáhnout. To například znamená, že potřebuje mít přehled třeba i o ventilátoru, pokud na něm závisí, jestli linka poběží, nebo ne, a nemůže si dovolit, aby se porouchal. My během několika dní dokážeme zabezpečit instalaci on line sys-tému, s jehož pomocí můžeme zákazníka informovat, co se s jeho zařízením děje.

Takových klíčových míst však bývá ve výrobních zařízeních mnoho, investice do čidel a diagnostiky se tak může pořádně prodražit.
Zákazník se může rozhodnout, zda se mu vyplatí zainvestovat, nebo si řešení pronajmout formou služby. Nemusí tedy z investičních peněz zaplatit ani korunu a má možnost nám za službu platit na měsíční či čtvrtletní bázi. A co víc, začínáme se přesouvat až do úrovně, kdy se zákazníkem nastavíme kontrakt tak, že mu zabez-pečujeme chod zařízení, a on tedy do svého zařízení nemusí naše produkty (ložiska) nakupovat. SKF mu vlastně formou služby zajistí funkčnost jeho zařízení. Abychom toho byli schopni, přinášíme řešení, která zákazníkovi umožní získat přehled o jeho výrobním závodu a identifikovat slabá místa.
Snažíme se tedy zákazníkům zprostředkovat náš produkt, třeba ložisko, a s ním i službu pro jeho sledování. Ložisko totiž není pouze komponentem, který se někam nainstaluje a více se o něj nemusíte zajímat. Je zapotřebí ho dobře vyrobit, skladovat, namon¬tovat, zatěsnit, namazat a nově je ho potřeba také monitorovat. Je potřeba mít přehled o tom, co se v něm děje, protože když víte, co se v ložisku děje, tak víte, co se děje s celým strojem. Ložisko je ve stroji ústředním dílem, takže vám zprostředkuje spoustu informací o funkci celého zařízení – jestli ho máte správně nastavené, jestli se v něm neděje něco, co se dít nemá…

To se ale netýká jen výrobních prostředků.
Jistě, mluvili jsme přede¬vším o výrobním podniku, ale současným trendem v mnoha oborech už není finální produkt prodávat, ale pronajímat. V takovém případě pak výrobce u zákazníka daný produkt také provozuje, a musí tak mít absolutní přehled o tom, co se s tím zařízením děje. V současné době tedy spolupracujeme i s prvovýrobci a umožňujeme jim buď využívat zabezpečené servery SKF pro sběr a analýzu dat kdekoliv na světě, nebo jim poskytujeme pouze infrastrukturu a oni si analýzu provádějí sami.
Umožňujeme jim získávat informace o jejich zařízeních nejenom pro potřeby zaručení spolehlivého chodu, ale i pro procesy kontinuálního vylepšování, které může být přidanou hodnotou a konkurenční výhodou a může vést třeba i ke zlevňování výroby.
Snažíme se zákazníkům pomáhat, aby získali konkurenční výhodu a začali i v tomto du¬hu využívat digitální technologie.
Říkáme jim: nebojte, pojďte do toho třeba po malých krůčcích, ale pojďte je dělat.

Související obsah