Man and bearing

Nové programy zajišťují lepší výkonnost rotačních zařízení

SKF Premium a SKF Rotation For Life jsou aktuálně nové koncepty servisních smluv neboli dlouhodobé servisní kontrakty zaměřené na výkonnost konkrétních rotačních zařízení.

Program SKF Premium pomáhá zákazníkům používající ložiska SKF identifikovat skutečné požadavky na údržbu a provoz, a zajistit si tak možné úspory nákladů. Je to vlastně typ servisního kontraktu, který doplňuje rámcový kontrakt nákupu produktů a umožňuje tím výrobním firmám zavádět moderní, vyspělé a „smart“ technologie bez nutnosti vysokých počátečních investic.

Ve finanční terminologii jde o jeden ze způsobů, jak využít operativní finanční prostředky (OpEx) na pořízení nových technologií a nemuset tak čerpat investiční prostředky (CapEx). Zákazníci SKF tedy už o nových technologiích prediktivní údržby nemusí jen snít a čekat na schválení investic, ale rovnou je zkoušejí, ověřují a zavádějí. Úvodní nabídka poskytuje zákazníkům používající ložiska SKF jako bonus bezplatnou analýzu potřeb zákazníka a bezplatnou úvodní sadu technologií a služeb pro výkonnost rotačních strojů SKF, a to za předpokladu splnění určitých kvalifikačních kritérií. Do programu lze podle potřeby přidat další technologie a služby pro výkonnost rotačních strojů, a to za pevný měsíční poplatek. Odpadá tak nutnost kapitálových investic.

Program SKF Rotation For Life zaručuje spolehlivost a dostupnost vybraných klíčových rotačních strojů a snižuje tak zákazníkům celkové náklady na jejich vlastnictví v průběhu sjednaného období smlouvy. Balíček služeb Rotation For Life je poskytován za pevný měsíční poplatek a zaměřuje se na smluvně stanovené výkonnostní cíle. Jeho součástí může být posouzení strategie náhradních dílů a zásob, posouzení vybraných klíčových rotačních strojů z hlediska spolehlivostního inženýrství a dodávka ložisek v dlouhodobém výhledu. SKF Rotation For Life zahrnuje široký rozsah možností nabízených společností SKF v jedinečném balíčku přizpůsobeném podle konkrétních potřeb zákazníka. Jeho součástí může být dodávka ložisek, správa mazání, těsnění, výrobky pro měření a diagnostiku stavu strojů, služby vzdálené diagnostiky, analýza kořenových příčin selhání, kontrola kvality, mechanické služby (montáž, demontáž a renovace ložisek), školení a další služby. Jan Klement, technický ředitel společnosti SKF CZ, k těmto novým nabídkám poznamenává: „Provozovatelé strojů procházejí obdobím změn a nejistot. Omezené rozpočty na kapitálové výdaje komplikují obměnu klíčových výrobních prostředků. Efektivní provoz a údržba proto mají zásadní význam. Tyto nové programy společnosti SKF přinášejí zákazníkům používající naše ložiska vše, co potřebují pro dobře plánovanou strategii údržby, a to spolu s odborným poradenstvím ve všech fázích procesu.“

 

Jan Klement, technický ředitel SKF CZ

Související obsah