Henlich

Novinky od distributorů SKF CZ

Ing. Milana Dvořáka, vedoucího divize CEMA-TECH společnosti HENNLICH s. r. o. , jsme se zeptali, jak se na trendy a zajímavosti z oboru mazacích systémů dívá on.

Maziva

Jaká je vaše strategie vedoucí k úspěchu, vzhledem k poměrně složitému současnému trhu?

Už od počátku existence naší divize v roce 1998 jsme se rozhodli vydat cestou poskytování těch nejkomplexnějších služeb našim  zákazníkům. Cestou schopně technicky vyřešit pokud možno maximální procento dodávek vlastními silami, bez každodenních technických konzultací s našimi dodavateli a v neposlední řadě také abychom byli schopni všechny naše systémy zákazníkům rovněž namontovat. Maximální úsilí jsme tedy vložili do vybudování týmu projektantů a montážní skupiny.

Přináší tato strategie výsledky?

Díky sázce na tuto „kartu komplexnosti“, kterou již v dnešní době vnímáme jako nezbytnost, se nám podařilo postupně propracovat mezi naprostou špičku v ČR a SR, co se dodávek mazacích systémů týče. Výrazný díl na našem úspěchu má také finanční, organizační a správní zázemí naší mateřské společnosti HENNLICH s.r.o. a také spolupráce s nejvýznamnějším světovým dodavatelem v oblasti mazacích systémů, firmou SKF/LINCOLN, jejíž velmi rozsáhlé portfolio systémů a komponentů nám umožňuje pokrýt téměř kompletně požadavky od našich zákazníků.

Jaké zajimávé projekty jste doposud měli možnost realizovat?

Vlastními silami jsme schopni realizovat i ty nejsložitější a nejrozsáhlejší mazací systémy. Jako příklady našich realizací z minulosti mohu uvést např. mazání velkorýpadel v povrchových dolech, mazání válcovny trub, kde je na mazací systém napojeno neuvěřitelných 1 700 mazaných míst. Dále pak dodávku velmi sofistikovaného systému pro dávkování tuku do ložisek železničních dvojkolí, který je řízen systémem se složitou vizualizací a datovou komunikací s nadřazeným řídicím systémem.

Co dalšího vás v nejbližší době čeká?

Těch výzev je hned několik. Naše divize prochází v posledních letech velmi bouřlivým rozvojem, což způsobilo, že se naše současné prostory stávají kapacitně nevyhovujícími. Ve velmi blízké budoucnosti se tedy chystáme vybudovat ve Žďáře nad Sázavou nové vlastní sídlo. Bude se jednat o největší investici za celou dobu existence naší divize.

Snažíme se také hledat nové směry rozvoje, z nichž všechny mají jednoho společného jmenovatele – poskytovat našim zákazníkům pokud možno co nejkomplexnější služby.

Co konkrétního si pod tímto můžeme představit?

Jako příklady těchto nových směrů mohu jmenovat dodávky kompletních pracovišť pro dávkování maziv v sériové výrobě, včetně na míru vyrobených dávkovacích přípravků, případných pohybových ramen pro najíždění dávkovací „trysky“ do místa aplikace atd. Dále například naše nedávné výrazné rozšíření aktivit  v oblasti dodávek systémů nanášení maziv na plochy, které se využívají především při procesech tváření z plechových polotovarů. Jedná se o problamatiku velmi příbuznou s centrálním mazáním, která má ovšem svá specifika.

Zasahuje do vašeho oboru určitým způsobem digitalizace?

Vzhledem k tomu, že se snažíme „držet prst na tepu doby“, vyvíjíme také aktivity spojené s Průmyslem 4.0. Implementujeme do našich systémů nové IT prvky, jako je kupříkladu sledování, ovládání a regulace mazacího systému přes mobilní aplikaci. Aktuální trendy v průmyslu nám však nedovolují usnout na vavřínech.Čekají nás další velké výzvy, jejichž realizací se opět zvýší naše kompetence u zákazníků. To je náš směr pro rok 2018 a dál.

Související obsah