SMT obrazek

Novinky od zákazníků SKF – Škoda Machine Tool Plzeň a.s.

Firma ŠMT Plzeň a.s. je výrobcem těžkých horizontek a těžkých horizontálních soustruhů. V první polovině tohoto roku se jejím novým generálním ředitelem stal Ing. Roman Heide, Ph.D, MBA. Na další novinky jsme se zeptali Ing. Vlastimila Hlavatého, vedoucího odboru Řízení jakosti.

Autor: Radka Šmídová
Fotografie: ŠMT

Co je u Vás nového, jaké zajímavé projekty vás čekají?

Vzhledem ke zvýšené poptávce po těžkých obráběcích strojích naše firma získala řadu nových obchodních případů – těžkých horizontek. Z této řady vyčnívá horizontka HCW4000. Jedná se o největší stroj, který ŠMT doposud vyráběla, svoji technickou náročností a komplexností patří mezi unikáty v tomto oboru.

Do vašich strojů jste začali používat vřetenová ložiska SKF s kosoúhlým stykem s funkcí DLR, jaké výhody přinášejí?

Na obráběcí stroje jsou v současnosti kladeny stále vyšší požadavky na zvyšování otáček a stále vyšší přesnost uložení vřetena. Standardní vřetenová ložiska s kosoúhlým stykem s externím přívodem mazání v kombinaci s velikostmi vřeten ŠMT však už dosáhly svých otáčkových limitů. Další zvyšování otáček je možno realizovat použitím ložisek s přívodem mazáním směsi oleje a vzduchu (oil + air) přímo do vodicích drah přes vnější kroužek ložiska. V SKF uzpůsobili tvar ložiska, přívodní drážku a polohu mazacího otvoru pro ideální dopravu mazací směsi do místa styku valivých elementů s kroužky ložiska. Aplikací tohoto typu ložisek dojde k zjednodušení celého konstrukčního uzlu a jeho montáže. Docílíme tak vyšší efektivity mazání a následně i nižší provozní teploty a delší životnosti ložiska. Chování ložisek je samozřejmě podřízeno i dalším vlivům – především přesnosti okolních dílů. Při splnění těchto požadavků je ale výsledek vynikající a otevírá tak další prostory užití a rozšiřuje možnosti obráběcích strojů. Vřetenová ložiska s funkcí DLR byla v ŠMT prvně nasazena v uložení stroje HCW3 s otáčkami vřetena 2000 min-1. Ještě širší uplatnění nalezla u nové řady strojů HCW x000, kde jejich aplikace umožnila zvednout otáčky vřetena u stejně velkého stroje o 20 – 50 %. V kombinaci s mazáním systémem olej + vzduch byla ložiska DLR aplikována i u převodovky hlavního pohonu koaxiálních vřeteníků, kde na tato ložiska jsou kladeny ještě vyšší otáčkové požadavky. Do budoucna je předpoklad širšího využití i na dalších strojích z produkce ŠMT.

Jakým způsobem se  vašeho oboru dotýká digitalizace průmyslu?

Digitalizace průmyslu je v současné době jedním z hlavních trendů – vzájemná interakce lidí a strojů, sběr dat, předvídatelná údržba atd. Do této oblasti určitě patří i virtuální simulace strojů, pokročilé simulace obrábění a další software a techniky pozitivně ovlivňující výrobní náklady vlastního stroje a hlavně včasné odhalení případných kolizí a chyb.

Vzájemným propojením těchto činností a technik lze dosáhnout maximálního uživatelského komfortu daného stroje. Využití těchto nástrojů pro těžký obráběcí stroj znamená možnost využívat kvalitní software již v přípravné fázi projektu stroje (simulace, CAM, kvalitní a detailní technologické studie,..), osazení stroje a jeho strategických skupin čidly a senzory, které jsou schopné sledovat a indikovat vybrané parametry, osazení stroje systémem, který sbírá a zálohuje sledované parametry a vyhodnocovat získaná data.

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že jde o dlouhodobý proces. Naše firma postupně implementuje a realizuje jednotlivé metodiky a vybavuje stroje potřebnými prvky a softwarem.

Související obsah