FARMET-SS

Zabránit vniku nečistot bylo pro FARMET zásadní

Pro FARMET, českého výrobce zemědělské techniky na zpracování půdy a setí, bylo vždy důležité sestavovat si součástky do svých strojů tak, aby znali do detailu, jak jsou vyráběny, a zajistili tak přesné plnění jejich funkce.

Když však začal FARMET řešit konstrukci nástupce diskového podmítače Disker, kde bylo pro uložení použito dvouřadé kuličkové ložisko se standardním zatěsněním, hledal nové řešení, které by splňovalo vyšší nároky proti vnikání nečistot. Vzhledem k tomu, že je v této aplikaci ložiskové uložení vystavováno velkému množství jemných nečistot, je kvalitní zatěsnění ložiska naprosto zásadní z pohledu spolehlivosti celého stroje. Volba tak padla na SKF Agri Hub, který tyto vysoké požadavky splňuje.

Toto řešení se v současné době používá u diskového podmítače Softer, hloubkového kypřiče Digger a kombinovaného kypřiče Triton. SKF a FARMET už společně řeší další nové projekty, kde bude možné využít všechny výhody portfolia výrobků pro zemědělství, které má nyní SKF díky akvizici firmy PEER nejširší.

FARMET _ success

Zleva: Aleš Choutka (SKF), Dušan Gavlas (FARMET) a Jakub Jelínek (FARMET) konzultují u strojů firmy FARMET

SKF Agri Hub

Spolehlivé zařízení bez potřeby domazávání pro zemědělské aplikace

SKF Agri Hub nabízí prakticky bezúdržbovou stavebnicovou utěsněnou ložiskovou jednotku, která přináší zásadní výhody pro zemědělce i pro výrobce originálních zařízení (OEM). Díky namazání plastickým mazivem a utěsnění na celou dobu trvanlivosti snižuje SKF Agri Hub spotřebu a možné úniky plastického maziva. Vlivem vysoké tuhosti je riziko naklonění disku minimální a dále je zlepšena spolehlivost strojem.

SKF Agri Hub 01

SKF Agri Hub

Související obsah