SKF Chodov nova budova

Zaměstnanci jsou pro SKF Chodov klíčoví, říká Jaroslav Rejcha

Autor: Jaroslav Rejcha,

Country HR Manager

 

Zaměstnanci jsou duší, tělem, srdcem a snad i krví každé firmy a zůstaneme-li u podobných příměrů, pak je potřeba říci, že mnohé firmy v této době krvácí. Odchody zaměstnanců, vysoká fluktuace, obtížné hledání nových zaměstnanců, jejich kvalifikace a zvyšující se nároky na flexibilitu ve všech ohledech, to jsou témata, která často zaznívají na setkáních personalistů, a nejen na nich. Opravdu není snadné vyhovět všem požadavkům doby a zároveň zůstat konkurenceschopný v nákladech. Podobně také v SKF, zejména pak ve výrobním závodě v Chodově, jsme v posledních dvou letech bojovali s těmito problémy a řešení vysoké fluktuace zaměstnanců na dělnických pozicích se dostalo mezi nejvyšší priority a cíle firmy.

Naše řešení spočívá v kombinaci mnoha různých opatření od využívání různých alternativních zdrojů – velmi úspěšný je například projekt spolupráce s Vězeňskou službou ČR, v tuto chvíli zaměstnáváme dvacet osob ve výkonu trestu a několik osob,
kterým výkon trestu již uplynul, jsme následně úspěšně zaměstnali. Pracujeme na lepší adaptaci nových zaměstnanců, investujeme do automatizace a digitalizace s cílem lidskou práci nejen nahrazovat, nýbrž jí zjednodušit a zkvalitnit. V neposlední řadě jsme se rozhodli i k významné úpravě modelu odměňování a benefitů tak, abychom byli preferovaným zaměstnavatelem, což jde ruku v ruce s aktivitami majícími za cíl zlepšení komunikace, slušné chování a dobrou spolupráci na lidské úrovni. Věřím, že SKF svůj lék na potíže pracovního trhu nalezlo a díky tomu budeme schopni plnit přání našich zákazníků k jejich plné spokojenosti.

Jaroslav Rejcha
Country HR Manager

 

Související obsah