Bilel Meziane, INSA Lyon

Posouvání hranic v technologii ložisek

Na jednodenním setkání začínajících vědců z různých univerzitních technologických center se mohli účastníci podělit o své pracovní poznatky se zaměstnanci z oddělení technologií a obchodního rozvoje SKF. Tento den byl impulzem pro inovativní kulturu.

Text Christian Sjögreen
Foto Cheng Kwok-Keung

Výzkum a teorie

V chladném vzduchu je cítit podzim a do konferenčních prostor SKF ve švédském Slottsvikenu nedaleko sídla firmy v Göteborgu se sjíždí asi 20 doktorandů a univerzitních profesorů z Francie, Spojeného království, Švédska a Nizozemska. Na setkání se zástupci SKF zde předvedou svůj výzkum a podělí se o nápady v oblasti tribologie, lubrikace, prediktivní údržby a dalších.

Koná se den univerzitních technologických center (UTC). Jedná se o jednodenní akci pro studenty z UTC, profesory a zástupce společnosti SKF z výzkumného oddělení technologií a vývoje. „Ke každému projektu nebo výzkumu je přidělen jeden vedoucí pracovník z SKF, ve které souběžně probíhá podobný projekt či aktivita,“ vysvětluje Kenred Stadler, který má na starosti řízení spolupráce mezi univerzitami a SKF.

Zázemí conference SKF Slottsviken se nachází nedaleko švédského Götobergu, sídla firmy.

Zázemí conference SKF Slottsviken se nachází nedaleko švédského Götobergu, sídla firmy.

Victoria Van Camp, ředitelka pro oblast inovací a obchodního rozvoje společnosti SKF, a Gregory A. Zimmerman, vedoucí produktového vývoje a inženýrství, akci zahajují úvodním vystoupením o významu inovací a role technologií v kontextu celkové obchodní strategie společnosti SKF.

Fakta

Akce univerzitního technologického centra ve Slottsvikenu byla první jednodenní interní akcí společnosti SKF, na které mohli svou práci představit doktorandi z několika UTC. SKF zajišťuje na různých UTC celou řadu programů v oblastech jako je tribologie, lubrikace, sledování stavu, senzorové technologie a životní cykly produktů.

Studenti pak jeden po druhém představují a vysvětlují potenciální vliv svého výzkumu na daný obor. Některé výzkumy jsou svou povahou fundamentální, jiné jsou blíže implementaci. Avšak i výzkum, který rozšiřuje znalosti a podněcuje nápady k realizaci, si žádá mnoho práce, při které se využívá jeho potenciálu a upravuje se podle konkrétních projektů. „S univerzitami spolupracujeme na mnoha projektech,“ vysvětluje Stadler, „ale získané znalosti je nutné nejprve přenést do interních výzkumných projektů SKF a poté do vývoje produktů.“

Kenred Stadler

Kenred Stadler, odpovědný za spolupráci SKF s univerzitami.

Obousměrná silnice

Pro společnost SKF je důležité sledovat práci doktorandů a vyhledávat v ní potenciál na vývoj produktů. Velkou hodnotu mají i aktuální informace o potenciálních technologiích a typu znalostí, které lze v budoucnu očekávat. Guillermo E. Morales-Espejel, vedoucí vědecký pracovník SKF, zdůrazňuje, že ačkoli je připravenost v akademickém prostředí na technologie obecně nižší, provádějí univerzity důležitý základní výzkum, ke kterému přistupují zdravě objektivně. „Díky spolupráci s univerzitami získáváme cenný přístup k výzkumným sítím a přímý kontakt s mezinárodními badateli,“ vysvětluje. „Dalo by se říci, že se stávají naší prodlouženou rukou při detailním a důkladném studování fyzikálních jevů, které mohou mít neočekávané a často překvapivé a inspirující následky,“ vysvětluje.

Společnost SKF může doktorandům nabídnout uznání.
Kenred Stadler, odborník SKF pro řízení spolupráce s univerzitami

Smyslem dne UTC však není pouze informovat SKF o aktuálním stavu výzkumu. Nabízí rovněž příležitost pro samotné badatele, aby se setkali s lidmi z oboru a mohli se od nich něco přiučit. Jak vysvětluje Stadler: „Společnost SKF doktorandům nabízí uznání a umožňuje jim setkat se se skutečnými příjemci jejich práce i s dalšími kolegy z SKF. Při prezentaci jejich výzkumu se jim navíc dostane cenných připomínek.“

David Uribe, Imperial College (vlevo), Guillermo E Morales-Espejel, hlavní vědec SKF (vpravo).

David Uribe, Imperial College (vlevo), Guillermo E Morales-Espejel, hlavní vědec SKF (vpravo).

Klíčovou roli zde hrají zástupci z produktového a vývojového týmu SKF. Mohou se zajímat o další informace, mohou dokonce zpochybnit výsledky výzkumů UTC. SKF může jasněji zformulovat, co potřebuje. Interakce se studenty je pro SKF rovněž skvělá příležitost, jak jim vyjádřit uznání a vystupovat jako atraktivní zaměstnavatel. „Hledáme zde i talenty,“ říká Stadler. „Ve společnosti SKF již pracuje několik bývalých doktorandských studentů z UTC jako výzkumníci a inženýři.“

Bjoern Kunzelman, Imperial College (vlevo), Alexandre Mondelin, inženýr vývoje SKF aerospace (vpravo).

Bjoern Kunzelmann, Imperial College (vlevo), Alexandre Mondelin, inženýr vývoje SKF aerospace (vpravo).

Zahájení nové akce

Akce ve Slottsvikenu znamená pro zúčastněné studenty možnost představit svou práci, seznámit se s dalšími výzkumníky UTC a získat zpětnou vazbu od lidí z oboru. „Je velmi přínosné zjistit, co se děje na dalších univerzitách, které spolupracují s SKF. Máme také šanci předvést svou vlastní práci a schopnosti,“ říká Nicolas Fillot, docent a spolupředseda výzkumného pracoviště financovaného společností SKF na Národním ústavu aplikovaných věd v Lyonu.

Obchodní kontakty

evolution@skf.com

Pro SKF jde o příležitost, jak se připravovat na budoucnost, hýčkat si svou inovativní kulturu a dále posouvat hranice ložiskových technologií. Kenred Stadler by byl rád, aby se z tohoto setkání stala pravidelná událost. „Doufejme, že takových akcí bude moci využít více kolegů ze společnosti SKF,“ říká. „Mohou o tom říci ostatním, zapojit je a napomáhat tak přímému kontaktu mezi našimi vývojovými týmy a univerzitami.“

Související obsah