SKF Insight technologyis demostrated at the Hannover Messe 2013.

Att driva innovation

Alan Begg
Senior Vice-President
Group Technology Development

Övrig industri Övriga produkter och tjänster Övriga tjänster

Relaterade länkar

Hannover Messe

Tekniskt ledarskap har stått i centrum för SKFs kultur sedan starten. År 1907 patenterade företagets grundare Sven Wingqvist det sfäriska kullagret och etablerade en global verksamhet kring denna nya innovation.

I mer än 100 år har SKF behållit tekniskt ledarskap inom sina valda områden. Det har successivt lett till produkter med högre prestanda, minskad vikt och lägre friktion – allt för att möta ständigt höjda kundkrav.

SKF har alltid varit konkurrensutsatt. Denna konkurrens är drivkraften bakom företagets strävan att differentiera sina produkter och tjänster. Det finns många sätt för ett teknikföretag att skilja sig från mängden, exempelvis genom prestanda, kvalitet och kostnad. Ny teknik är viktig  i detta sammanhang. Den kan åstadkomma förändringar som syns tydligt för kunden.

SKFs tekniska engagemang har aldrig varit större än i dag. Sedan 2007 har företaget ökat sin satsning på forskning och utveckling från cirka 1,5 procent av omsättningen till nästan 3 procent. Under 2007 sökte SKF 186 patent. Förra året söktes 421.

I detta nummer av Evolution lyfter vi fram tre viktiga nya lösningar från SKF. De presenterades första gången på Hannovermässan 2013 i Tyskland, och bygger på företagets starka tekniska historia och dess strävan att behålla sin teknikledande roll i framtiden.

Relaterat innehåll