Photo: Boeing

Avancerad tätning för Boeing

Relaterade länkar

Boeing

Ett flerårigt avtal har tecknats för leverans av ett antal tätningslösningar från SKF till flygplanstillverkaren Boeing. Avtalet är resultatet av ett pågående övergripande teknik- och konstruktionsprogram mellan Boeing och SKF. Programmet bygger på SKFs erfarenhet av elastomerutveckling och Six Sigma.

SKF ska leverera flera olika versioner av SKF Aerospace Sealing Solution Isolator. Produkten är avsedd att bära tunga laster, samtidigt som den absorberar, dämpar och/eller styr stora deformerande krafter som verkar samtidigt i flera riktningar. Tekniskt består isolatorn av elastomerskikt mellan plattor av bärande material. Den kräver minimalt underhåll och ingen smörjning.

Relaterat innehåll