SKF eDrive Ball Bearing

Bättre driftekonomi för el- och elhybridbilar

Det nya kullagret SKF eDrive, baserat på SKF energieffektiva spårkullager, uppfyller de specifika krav som ställs av elmotorer med hög energitäthet, avsedda för el- och elhybridbilar. Tack vare lägre friktion och värmeutveckling bidrar det nya lagret till högre verkningsgrad hos elmotorerna och bättre energiekonomi hos fordonet. Fler mil kan köras per laddning och tillförlitligheten ökar hos både motor och batteri. Det nya kullagrets innovativa konstruktion innefattar optimerad inre geometri, extremt lågfrikterande tätning, fett med ökad livslängd och brett temperaturområde. Till detta kommer en patenterad, energieffektiv polymerhållare. Dessa egenskaper eliminerar i princip variationer i friktionsmoment under lagrets livslängd och/eller under axiell belastning. Fett med lång livslängd ger optimala prestanda i högvarviga applikationer och inom ett brett temperaturområde (–40 till 150 grader Celsius).

Miljöprestanda hos kullagret SKF eDrive har gett det en plats i produktportföljen SKF BeyondZero (se sidan 11).

För att förbättra elmotorns verkningsgrad ytterligare kan SKF eDrive integreras med SKF sensorlagerenheter för rotorpositionering. Dessa förbättrar energiåtervinningen vid bromsning, minskar utsändningen av störningar och ger lägre total ägandekostnad.

Relaterat innehåll