yutaonoda

En global trend mot grått

I allt fler länder börjar antalet äldre överstiga antalet barn. Det tvingar både myndigheter och...

desktop-large
desktop
tablet
phone