En ny generation på Rysslands järnvägar

En ny generation på Rysslands järnvägar

På bara fem år har United Wagon Company, med hjälp av ny design, nya tekniker och ett vertikalt integrerat arbetssätt, utvecklats till en av Rysslands ledande tillverkare av moderna godsvagnar.

Text Tobin Auber
Foto Alexander Belenky

Lagerenheter Järnvägsteknik

SKFs CTBU-lagerenheter

UWC använder SKFs CTBU-lagerenheter för hjulparen på sina nya vagnar, men samarbetet mellan de två företagen slutar inte där. Som en del av det integrerade arbetssättet upprättar UWC även ett dedikerat lagerunderhållscenter vid Titran-Express, som är UWCs servicedotterbolag och som ligger i anslutning till anläggningen i Tichvin.

Det kommer bli det första licensierade servicecentret för rekonditionering av CTBU-lagerenheter i Ryssland och utgör en milstolpe, då SKF blir den första tillverkaren av CTBU-lagerenheter som får möjlighet att ingå i ett ”oberoende” servicecenter för rekonditionering av sina produkter i Ryssland.

Ryssland är världsledande när det gäller godstransporter på järnväg. Järnvägen svarar för 87 procent av godstransporterna i landet, jämfört med 48 procent i Nordamerika och 18 procent i Västeuropa. Men det ryska järnvägssystemet är till stora delar föråldrat, och mycket av tekniken är kvarlevor från Sovjettiden. Det finns med andra ord ett stort behov av förnyelse.

Och det var precis det som United Wagon Company­ (UWC) ville uppnå när företaget grundades 2012. Företaget investerade runt 1,5 miljarder USD i en ny, modern tillverkningsanläggning i Tichvin 20 mil öster om Sankt Petersburg och började tillverka en ny generation godsvagnar med Barber-boggier som utvecklats i samarbete med det amerikanska företaget Wabtec Corp.

Vår personal är välutbildad, vi använder komponenter med hög kvalitet och har ett omfattande kvalitetledningssystem. Allt detta gör att vi kan hålla en mycket hög standard.
Igor Korotkov, chefsingenjör för produktionen på TVSZs mekaniska tillverkningsavdelning

Den nya godsvagnstillverkningen i Tichvin (TVSZ) är till stor del automatiserad och består av 20 produktionslinjer, utrustade med fler än 100 robotar.

– Vi har en stor fördel jämfört med våra konkurrenter, säger Igor Korotkov, chefsingenjör för produktionen på TVSZs mekaniska tillverkningsavdelning.

United Wagon Company

Grundat i Moskva 2012. Forskning och utveckling i Sankt Petersburg. Huvudproduktion i anläggningen i Tichvin

Tillhandahåller integrerade tjänster inom tillverkning och transport, inklusive leasing, konstruktion och underhåll av godsvagnar.

Tillverkar upp till 20 000 godsvagnar per år.

Arbetsstyrkan uppgår till 10 000 anställda.

uniwagon.com

− Vår fabrik är nybyggd och utrustad med teknik som uppfyller alla nödvändiga specifikationer och certifieringar. Därtill kommer att vår personal är välutbildad, vi använder komponenter med hög kvalitet och har ett omfattande kvalitetsledningssystem. Allt detta gör att vi kan hålla en mycket hög standard. Vi ligger i topp både vad gäller produktivitet och kvalitet.

Godsvagn

Godsvagn som just målats.

Försäljning och råd

evolution@skf.com

Resultaten talar för sig själva. Under de fem år som gått sedan TVSZ-anläggningen öppnade har UWZ tagit en marknadsandel på mer än 40 procent av Rysslands godsvagnstillverkning och planerar att tillverka upp till 20 000 godsvagnar under 2017.

Tack vare innovationer inom både formgivning och konstruktion har de nya vagnarna många fördelar. Till exempel kräver de service med ett intervall på 800 000 kilometer, jämfört med 110 000 kilometer för den tidigare generationen av vagnar. De totala driftskostnaderna reduceras till en tredjedel jämfört med de gamla vagnarna. De nya vagnarna klarar dessutom ett axeltryck på över 25 ton, det vill säga mer än den övre gränsen på 23,5 ton i den tidigare generationen.

Vitalij Grekov

Vitalij Grekov vid en bockningsrobot av typ LVD-Kuka.

Samtidigt innebär den nya, tyngre belastningen inte något extra slitage på järnvägsspåren. Faktum är att UWC och Wabtec har lyckats minska den negativa inverkan på linjerna, vilket i sin tur har minskat kostnaderna för det statliga ryska järnvägsbolaget som äger, underhåller och trafikerar landets järnvägar.

Det övergripande arbetssättet inom UWC har varit vertikal integration. Vid sidan av tillverkningsanläggningen har företaget ett forsknings- och utvecklingscenter i Sankt Petersburg, ett leasingföretag, Titran-Express-servicecentret vid Tichvinanläggningen (se faktarutan) och NPC Springs i Izjevsk, som varje år producerar 30 000 uppsättningar vagnfjädringar.

Jurij Murtazinov monterar hjulpar i boggin.

Jurij Murtazinov monterar hjulpar i boggin.

UWCs VD Roman Savusjkin betonar att metoden ger betydande fördelar gentemot konkurrenterna med tanke på den cykliska natur som kännetecknar branschen, som för övrigt drabbades svårt av finanskrisen 2008.

– Företagets affärsmodell garanterar stabilitet och effektivt samarbete mellan våra dotterbolag genom hela värdekedjan, från konstruktion till leverans av färdiga produkter, säger Roman Savusjkin.

För närvarande ser förutsättningarna för marknaden bra ut. Enligt branschanalytiker kommer efterfrågan på vagnar att vara cirka 300 000 fram till år 2022. Det motsvarar ungefär en tredjedel av de vagnar som i dag rullar på de ryska järnvägarna. Med en tillverkning på runt 40 000 vagnar per år i hela landet, kommer UWC att spela en viktig roll i den välbehövliga moderniseringen av Rysslands rullande materiel.

Relaterat innehåll