Energi ur sopor

Energi ur sopor

Avfall är mer användbart än man kan tro. Med hjälp av modern teknik omvandlar Renova samhällets rester till värdefull energi.

Text Cari Simmons
Foto Renova, Niklas Maupoix

El-, gas- och vattenförsörjning

Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs levererar cirka en tredjedel av Göteborgsregionens fjärrvärme. Anläggningen fyller dessutom 5 procent av elbehovet i Göteborg. Det är inte dåligt med tanke på att all denna energi kommer från restprodukter som inte hade kunnat återvinnas på annat sätt.

Renova­koncernen

Renovas avfallsverk i Sävenäs utanför Göteborg ingår i Renova­koncernen, som ägs av tio västsvenska kommuner. Koncernen erbjuder insamling och transport av avfall och återvinningsbart material, avfallshanteringstjänster samt rådgivning och utbildning till fastighetsägare och byggbranschen.

Vid anläggningen i Sävenäs förbränns avfall till energi. Energin från bara ett kilo avfall kan ge tillräckligt med varmt vatten för en sju minuter lång dusch eller el för en tretimmarssittning vid datorn.

Försäljning: 124 miljoner euro

Antal anställda: 780

Avfallsförbränning: 1 140 000 ton

Producerad fjärrvärme: 1 500 000 MWh

Producerad elenergi: 250 000 MWh

(värden från 2016)

Renovaverket, som ligger i Sävenäs industripark nordost om Göteborg, bränner avfall dygnet runt, året runt. Varje ton avfall som brinner upp genererar 3,3 MWh energi i form av el och fjärrvärme.

Nu är tillförlitligheten en helt annan.
Göran Klamas, anläggningschef vid Renova.

Förbränningen sker i tre gigantiska ugnar. Varje ugn innehåller primärfläktar som tillför luft för att hålla förbränningstemperaturen konstant vid 1 000 grader Celsius. Sekundärfläktar låter luften cirkulera i förbränningsrummet, medan recirkulationsfläktarna torkar inkommande avfall som ska förbrännas.

Fläktarnas funktion är avgörande för driften av anläggningen. Om en enda fläkt slutar fungera kan det kosta anläggningen närmare en miljon kronor per dygn. Det är därför absolut nödvändigt för verket att säkra fläktdriften. Ett tioårigt samarbete mellan Renova och SKF säkerställer att det inte blir några oplanerade underhållsstopp.

Göran Klamas

Göran Klamas, anläggningschef vid Renova.

PRM – förebyggande tillförlitlighetsunderhåll

Som namnet antyder går SKFs Proactive Reliability Maintenance-program till grunden med varje problem, och föreslår åtgärder för att förhindra att problemet återkommer. SKF diagnostiserar systematiskt orsakerna till haverier genom att tillämpa bästa praxis för förebyggande underhåll och andra processer. Genom ett PRM-serviceavtal hjälper SKF avfallskraftverket Renova i Göteborg att förbättra sin drifteffektivitet genom mät- och underhållsverksamhet samt lager- och smörjmedelsanalyser.

– Tidigare kunde vi tappa bortemot 1 000 produktionstimmar om året på grund av akuta underhållsåtgärder, säger Göran Klamas, Renovas anläggningschef inom affärsområdet återvinning.

− Nu är tillförlitligheten en helt annan, och vi stoppar endast processen för planerade underhåll. Det har ökat produktiviteten avsevärt.

Förbättringarna kan till stor del tillskrivas samarbetet mellan Renova och SKF. Kärnpunkten i samarbetet är SKFs Proactive Reliability Maintenance (PRM), vilket väsentligt har förbättrat driftsstabiliteten i anläggningens roterande utrustning (se faktaruta).

Inom ramen för PRM har SKF identifierat och klassificerat närmare 40 kritiska maskiner hos Renova, och tagit fram översikter i form av rapporter och diagram som visar var extra underhållsåtgärder krävs. Mätvärdena ger underhållsavdelningen en tydlig bild av eventuella förestående problem i utrustningen, så att de kan vidta korrigerande åtgärder innan ett oplanerat stopp uppstår.

Renova använder sopbilar med dieselhybriddrift för att samla in avfall i Göteborgsområdet.

Renova använder sopbilar med dieselhybriddrift för att samla in avfall i Göteborgsområdet.

– Det kan handla om en snedställning som har åtgärdats upprepade gånger på en maskin utan att det grundläggande felet försvinner, säger Jennie Lindahl, servicesamordnare hos SKF som under många år har genomfört mätningar på anläggningen.

− Genom att utföra en ODS-mätning [operating deflection shape], kan vi identifiera orsaken. Det kan till exempel handla om en ojämnhet i marken som måste korrigeras.

Smörjmedelanalyser, som huvudsakligen utförs på grund av strikta miljökrav, kan också vara till hjälp för att identifiera driftmässiga problem.

– En smörjmedelsanalys kan identifiera helt andra orsaker till stillestånd än de som tidigare förmodades bära skulden. Det kan vara felaktig smörjning, vatten i smörjmedlet eller för hög lagertemperatur. Sådana förhållanden kan öka risken för att farliga kemiska ämnen bildas. Fettet kan oxidera, viskositeten kan förändras och syra som skadar lagerytorna kan bildas, säger Jennie Lindahl.

Per Lassen

Per Lassen är vibrationsexpert på SKF. Här samlar han data i anläggningen.

Kontentan är att den här typen av analyser kan bidra till att avvärja ett haveri.

Lyckligtvis kan akuta underhållsproblem förebyggas genom PRM. Sedan 2016 har Renova­anläggningen inte haft ett enda driftsstopp – jämfört med fem driftsstopp per år för tio år sedan. Med PRM-avtalet aktiverat behövdes bara två planerade underhållsåtgärder år 2016, hälften så många som för ett decennium sedan.

Den förbättrade driftsäkerheten har resulterat i lägre underhållskostnader för Renova, vilket har frigjort resurser för andra investeringar.

Försäljning och råd

evolution@skf.com

– Produktionsbortfallet från oförutsedda stopp kostar närmare en miljon kronor per dygn. I dag är fläktdriften stabil, så vi kan ägna mer tid åt att analysera hur vi kan få ännu effektivare och miljövänligare förbränning, säger Göran Klamas.

Relaterat innehåll