beyondzero

Ett miljöplus

Med produktportföljen SKF Beyond­Zero möter SKF framtidens utmaningar.

Text Jean-Paul Small
Illustration iStockphoto

El-, gas- och vattenförsörjning Metallindustri Övrigt Övriga tjänster Transport & logistik

Relaterade länkar

SKF BeyondZero

KPMG’s report

I dag påverkas affärsbesluten i alla branscher av miljöfrågor, både av själva problemen och av kraven på åtgärder – för att inte tala om den invecklade skyddslagstiftningen. Globala revisionsfirman KPMG har påtalat att samtidigt som dessa nya utmaningar innebär omfattande risker, kan de även medföra stora möjligheter till framtida framgångar för företagen (se sidorna 8–10).

– SKFs svar på dessa utmaningar kallas BeyondZero, säger Rob Jenkinson, hållbarhetschef på SKF.

SKF BeyondZero är bolagets portfölj med produkter, tjänster och lösningar som ger betydande miljömässiga förbättringar. Satsningen inleddes 2005 med två samverkande mål:

  • Att minska den negativa miljöpåverkan från SKFs egen verksamhet och den från bolagets leverantörer.
  • Att med innovationer erbjuda kunder nya tekniker, produkter och tjänster som utmärks av förbättrade miljöprestanda.

– SKF använder sin tekniska kompetens för att skapa produkter och tjänster som hjälper kunderna att avsevärt minska sin negativa miljöpåverkan. Det är dessa lösningar som återfinns i SKF Beyond­Zero-portföljen. Portföljen har en stabil utformning med strikta inträdeskrav och omfattar hela SKFs breda kundbas, säger Rob Jenkinson.

KPMG har engagerats som oberoende tredje part för revidering av anspråken som portföljen gör på miljömässiga fördelar. I maj 2012 blev SKF dessutom medlem i Världsnaturfondens program Climate Saver. För att få ingå där måste bolagen visa världsledande ambitioner att ta itu med klimatförändringen. Ett av SKFs åtaganden är att låta SKF BeyondZero-portföljen växa.

 

Ett urval av produkterna och tjänsterna i portföljen SKF BeyondZero
(För mer upplysningar, se beyondzero.com)

SKF ConRo
Rullenheter av typ SKF ConRo beräknas minska CO2-utsläppen med i genomsnitt 1,5 ton per rullinje och år i en stränggjutningsmaskin.

SKF linjära ställdon för solenergiteknik
Tack vare ett tvåaxligt följningssystem kan upp till 40 procent mer solenergi tas tillvara, jämfört med en fast installation. (Läs mer på sidorna 21–24.)

SKF StopGo
Stänger av motorn på motorcykeln och mopeden när de blir stillastående i trafiken. Detta förbättrar bränsleekonomin med 6–8 procent, och minskar de direkta CO2-utsläppen med 5 gram per kilometer.

SKF Nautilus
Lager i produktportföljen SKF Nautilus minskar vikten medan driftsäker­heten ökar i flera typer av vindturbiner. Samtidigt minskar kostnaden per enhet för vindkraft.

BeyondZero och Nautilus är varumärken som ägs av SKF-koncernen.

Relaterat innehåll