Sherry Lassiter, Fab Foundation

FABulös affärsidé

Sherry Lassiter drömmer om en värld där nästan vem som helst kan tillverka nästan vad som helst – och var som helst. Hon är övertygad om att FAB Lab-nätverket med 1 200 labb i hundra länder är vägen till målet.

Text Trish Riley
Foto Martin Adolfsson

Forskning och teori

Den industriella revolutionen förändrade världen. Med den kom storskalig produktion, fler arbetstillfällen, utbildningsmöjligheter och nya konsumtionsmönster, men de stora sociala orättvisorna bestod och i stället tillkom omfattande miljöproblem. Nu när den digitala revolutionen tar fart på allvar vill entreprenören Sherry Lassiter, grundare av Fab Foundation och omtalad som framsynt tänkare, vända utvecklingen mot en mer rättvis och hållbar värld.
      

Sherry Lassiter

Ålder: 63 FABulösa år!
Hemort: Atlanta i Georgia, USA
Familj: Make, en videoredaktör och en fet katt
Utbildning: Masterexamen i pedagogik vid Harvard University
Intressen: Foto, film, cykling och att tillverka leksaker

Företaget hon leder har bidragit till att starta omkring 1 200 Fab Labs i 100 länder. Dessa labb bygger strukturer för produktionsprocesser med digitala verktyg, startar sociala nätverk och ger ekonomiskt stöd. Med hjälp av nya produktionsverktyg och den kunskap som Fab Labs tillhandahåller är tanken att vem som helst ska kunna tillverka nästan vad som helst nästan var som helst i världen.

– Vårt nätverk av Fab Labs betraktas av många som världens största och mest sammanhängande nätverk av tillverkare. Den uppfattningen grundar sig på vårt samarbete med MIT (Massachusetts Institute of Technology i Cambridge, USA) och på våra omfattande utbildningssatsningar, säger Sherry Lassiter.

Hon tar oss tillbaka till den digitala revolutionens vagga.

– På den tiden var det några få som tjänade storkovan, men generellt var insikterna hos allmänheten låga. Många har fortfarande inte tillgång till internet och deras utsikter att komma ifatt försprånget, inte minst ekonomiskt, är små. Med den digitala revolution som nu pågår har vi en chans att ändra på det. När vi nu agerar är det viktigt att göra det på rätt sätt, säger Sherry Lassiter och ställer frågan; ”Hur ser vi till att så många som möjligt får tillgång till den kunskap och de verktyg som gör att de kan påverka sitt liv och sin framtid?”

Sherry Lassiter

 

Hon blev själv en galjonsfigur för nytänkande efter ett påtvingat karriärbyte. De villkor som ny teknik medförde i hennes tidigare yrkesliv gjorde att hon gav upp.

– Jag var producent, författare och regissör för vetenskapsdokumentärer för public service-tv. Vi kunde göra en entimmesdokumentär med en budget på 750 000 US-dollar (cirka 6 230 000 kronor) och låta åtta personer ägna ett år till ett program. I dag produceras halvtimmesprogram med en budget på 35 000 US-dollar (cirka 290 000 kronor), på ett par månader, och det som gäller är en medarbetare som själv filmar med en liten digitalkamera. Det här har blivit en konsekvens av krav på längre sändningstid, men jag personligen var inte intresserad av snabba produktioner utan djup.

När utvecklingen satte stopp för Sherry Lassiters tv-karriär gick hon över till en administrativ tjänst vid MIT.

– Neil Gershenfeld, som har grundat Center for Bits and Atoms vid MIT, lät mig gå hans kurs How to Make Almost Anything, för att jag skulle komma in i jobbet. Där fick jag en inblick i den tidiga forskningen inom digital produktion och blev klar över att teknik egentligen inte är så svårt som jag hade trott. Kursen gav mig ett helt nytt synsätt. Jag återvände till skolbänken för att få min masterexamen i pedagogik och startade samtidigt Fab Foundation.

”Våra Fab Labs runtom i världen skapar möjligheter och ger handlingskraft.”Sherry Lassiter, grundare, delägare och chef, Fab Foundation

För Sherry Lassiter blev det en aha-upplevelse att inte enbart vara en teknikkonsument utan att faktiskt också hjälpa till att skapa teknik. Hon tog det till sin livsuppgift att göra teknisk utbildning tillgänglig för bredare samhällslager.

– Det är här våra Fab Labs kommer in, runtom i världen skapar vi möjligheter och ger människor handlingskraften att resa sig. Jag vill visa ungdomar att det inte behöver ta 35 år, som i mitt fall, att upptäcka nyttan och förändringskraften i teknik. Det jag brinner för och som får mig att fortsätta är de tillfällen när en person börjar använda ny teknik och upptäcker att den kan leda till förändringar. När utbildning i ny teknik lyfter människor ur fattigdom, säger Sherry Lassiter.

Det första Fab Lab:et startades 2003 i Boston i samarbete med Neil Gershenfeld. Sedan dess har Chevron, General Electric och andra storföretag stöttat verksamheten med mångmiljonbelopp som har investerats i utbildningar inom naturvetenskap, teknik och matematik samt i utvecklingen av Fab Labs runtom i världen.

– Till att börja med fick vi hjälpa Fab Lab-nätverket att växa och skala upp. I dag ligger vårt fokus på social påverkan. Vårt mål är inte att förse världen med fler datorer utan att föra ut delar av det arbete vi gör på MIT i samhället och ställa frågan: ”Om du hade tillgång till denna teknik, vad skulle du då göra?”
Sherry Lassiter fascineras av tanken på hur svaren skulle kunna förändra ekonomiska förutsättningar och sociala strukturer runtom i världen.

– Samhället är i omdaning och framtidens arbetskraft ser helt annorlunda ut än den gör i dag. Teknik handlar i mångt och mycket om att stärka banden mellan industri och akademi, säger Sherry Lassiter.

Deltagarna vid Fab Labs globala årsmöte i Amsterdam fick bland annat medverka i en workshop om elektronik och programmering.

Deltagarna vid Fab Labs globala årsmöte i Amsterdam fick bland annat medverka i en workshop om elektronik och programmering.

Ett exempel på Fab Labs verksamhet är Fab Cities-projektet, vars syfte är att hitta vägar för att bygga framtidens städer. I spanska Barcelona planerar borgmästaren 16 Fab Labs, varav fem är under uppbyggnad. Verksamheten sker inom skilda områden, som möbler, kläder och bostäder. Projektet lyfter idén om grön produktion och hållbara städer till en konkret nivå. I stället för att skeppa material och produkter jorden runt är målet att framställa varorna i lokalsamhället där de ska användas, förklarar Sherry Lassiter.

Hur kan man då få ett Fab Lab till sin egen stad?
– Om du är pionjär i din egen stad kan du köpa ett Fab Lab (för cirka 125 000 US-dollar, en dryg miljon kronor) eller annars gå in i ett befintligt. Utifrån det kan du sedan gå vidare och bygga ett nytt Fab Lab. Vi närmar oss en punkt där ett Fab Lab kan reproducera sig till en tiondel av det ursprungliga priset. Om du får möjlighet att reproducera maskiner och bygga prototyper, kan du skräddarsy de maskiner du behöver för din produktion och snabbt komma igång, säger Sherry Lassiter.
     

Försäljning och råd

evolution@skf.com

Fab Lab runtom i världen har vissa verktyg och processer gemensamt, men varje labb är unikt eftersom tanken är att det ska möta lokalsamhällets behov och intressen. Vissa fokuserar på teknik och entreprenörskap, andra på vattenhantering eller utbildning. I Amsterdam vill som exempel konstnärer använda digitala verktyg i sina skapandeprocesser.

– Tillsammans med Nike arbetar vi med digital tillverkning för att skapa hållbara och återvinningsbara produkter och detsamma gäller för våra projekt inom flygbranschen. Vi hade inte kunnat föreställa oss ens en bråkdel av alla sätt som använts för att dra nytta av den teknik och kunskap som Fab Labs tillhandahåller, avslutar Sherry Lassiter.

Relaterat innehåll