Förbättrad tätning

Förbättrad tätning

Behovet av att borra djupare för att hitta olja, med motsvarande ökning av tryck och temperaturer, gör arbetet i den redan krävande miljön än mer utmanande. Samtidigt gör sviktande marknadspriser på olja det än viktigare att hålla produktionskostnaderna nere. För att möta dessa utmaningar har SKF tagit fram en ny och innovativ borrhålstätning, kallad Locking T-seal. Tätningen har specialutvecklade åsar som snäpper på plats vid installation. Dessa förhindrar att tätningen vrids eller förskjuts samt orienterar och låser mekaniskt stödringarna som ska förhindra att tätningen pressas ut.

Relaterat innehåll