Sockerrörsskördare

Framgångens sötma

Sockerrör är ryggraden i Brasiliens ekonomi. När skördemaskinstillverkaren Case IH fick problem med en av sina maskinmodeller vände sig företaget till SKF.

Text Bill Hinchberger
Foto Paolo Friedman

Maskiner och inventarier

Brasilien är världens ledande produ­cent av sockerrör. Varje år skördas omkring 700 miljoner ton på en cirka 9 miljoner hektar stor yta. Det motsvarar mer än 40 procent av den totala sockerrörsproduktionen i världen. Sektorns bidrag till Brasiliens ekonomi överstiger många länders BNP och fler än en miljon brasilianare arbetar inom sockerrörsindustrin.

Det har odlats sockerrör i Brasilien sedan mitten av 1500-talet och den skördades traditionellt för hand. I dag skördas 95 procent av sockerrören maskinellt och mekaniseringen förbättrar arbetsförhållandena samtidigt som produktiviteten ökar.

Vi vände oss till SKF för att ta reda på hur vi skulle förbättra konstruktionen inför en andra testomgång.
Anderson Moreno, tekniksamordnare inom Case IH

Under en kvalitetskontroll upptäckte den ledande tillverkaren av skördemaskiner, Case IH, ett problem med sin skördemaskinmodell MR 8800 Multi-Row. Den ursprungliga växelkonstruktionen till det främre skördarnavet uppnådde inte önskad livslängd. De miljömässiga och faktiska driftförhållandena visade sig vara tuffare än vad man förutsett i virtuella modeller. Därmed uppstod axialglapp och tätningsförslitning som lät föroreningar tränga in och fett läcka ut, vilket skadade navlagret.

– Lagret uppfyllde inte kundernas krav på hållbarhet. Det var problem när vår maskin användes i produktionen och underhållsintervallen var för täta, så vi vände oss till SKF för att ta reda på hur vi skulle förbättra konstruktionen inför en andra testomgång, säger Anderson Moreno, tekniksamordnare vid Case IHs produktionsanläggning i Piracicaba.

Case IH

Case IH är en division inom CNH Industrial, vilket i sin tur är en världsledande tillverkare av nyttofordon som lastbilar och jordbruksmaskiner. Företaget har ett komplett utbud av jordbruksutrustning och tillhörande tjänster. Här kan nämnas sockerrörsskördare, skördetröskor, traktorer och självgående besprutnings- och planteringsmaskiner. Företaget har en produktionsanläggning i Piracicaba, i den brasilianska delstaten São Paulo.

www.caseih.com

Montering av sockerrörsskördare på CNH.

Montering av sockerrörsskördare på CNH.

Thiago Christofoletti, applikationsingenjör vid SKF i Brasilien gjorde återkommande besök på Case IH-anläggningen, vilket ledde till ett partnerskap mellan företagen. Anderson Moreno och Thiago Christofoletti och deras team arbetade gemensamt med att identifiera problemen och hitta lämpliga lösningar (se faktaruta).

Sockerrörskörden i Brasilien är säsongsberoende och pågår från slutet av mars till början av december. Eftersom det inte fanns tid att invänta nästa skördesäsong för att testa det nya navet till sockerrörsskördaren, var den enda möjligheten att påskynda provningen i testbänk. Det gällde med andra ord att simulera många drifttimmar under kort tid.

Samarbete gav ny konstruktion

Eftersom teknikerna hos Case IH inte var nöjda med resultaten från ett fälttest av sin nya sockerrörsskördare vände de sig till SKF i Brasilien. De behövde hjälp med en ny konstruktion av växeln till det främre skördar­navet i Multi-Row-skördemaskinen MR 8800.

SKF och Case IH utvecklade ett nära samarbete. I den nya konstruktionen ändrades lagringen till O-anordning och kompletterades med SKF-tätningar och en mekanisk labyrinttätning för att hindra föroreningar från att tränga in. Förändringarna gav högre styvhet och bättre tätningsförmåga, vilket resulterade i ökad brukbarhetstid för lagren.

Från vänster: Giuliano Maestro (produktingenjör på Case IH), Anderson Moreno (tekniksamordnare på Case IH), Thiago Christofoletti (applikationsingenjör på SKF) samt Jean Camargo och Daenio Cleodolphi (produktutvecklare på Case IH).

Från vänster: Giuliano Maestro (produktingenjör på Case IH), Anderson Moreno (tekniksamordnare på Case IH), Thiago Christofoletti (applikationsingenjör på SKF) samt Jean Camargo och Daenio Cleodolphi (produktutvecklare på Case IH).

SKF har visserligen ett avancerat simuleringsprogram för virtuella tester, men Case IH ville också testa en reell version av enheten under drift. De testerna genomfördes i SKFs laboratorium för bilteknik i Plymouth i den amerikanska delstaten Michigan.

I laboratorietesterna utsattes enheterna för svårare driftförhållanden än normalt, särskilt för drift i kraftigt förorenad miljö. Såväl labb­testerna som den virtuella provningen visade positiva resultat.

Daenio Cleodolphi, produktutvecklingschef för Case IHs sockerrörsskördare, konstaterar att samarbetet mellan SKF och Case IH inte bara ger fördelar för den egna verksamheten utan även för företagets kunder.

För SKFs del stärker det framgångsrika partnerskapet med Case IH företagets ställning när det gäller jordbruksapplikationer i Brasilien – och jordbruket är förmodligen landets mest dynamiska sektor.

Försäljning och råd

evolution@skf.com

– Med det här projektet visar vi att vi hjälper till att utveckla jordbruksmarknaden i Brasilien, som under de kommande åren ser ekonomiskt mycket lovande ut, säger Thiago Christofoletti.

Relaterat innehåll