The sweet taste of success

Framgångens sötma

De svåra tiderna under 1990-talets ekonomiska kris är över. Nu går den filippinska sockerproducenten Victorias Milling Company bra igen och arbetar för att stärka såväl hållbarhetsarbetet som lönsamheten.

Fakta

VMC

Land: Filippinerna

Grundades: 1919

Verksamhet: Råsocker och raffinerat socker

Marknadsandel: 32 procent raffinerat socker, 13 procent råsocker

Produktionskapacitet: 15 000 ton råsocker per dag

www.victoriasmilling.com

Relaterade länkar

VMC

SKF Condition Monitoring

SKF Lubricants

Försäljning och råd

Arnolfo Moncada, Arnolfo.Moncada@skf.com

Trafiken är tät på vägen som leder fram till Victorias Milling Company (VMC) på ön Negros Occidental i Filippinerna. Stora, fullastade lastbilar knakar under vikten av sockerrör som levereras till produktionsanläggningen. Med sin frodiga vulkaniska mark och sitt tropiska klimat lämpar sig ön väl för sockerproduktion, och 16 av landets 32 sockerbruk ligger här. På den internationella flygplatsen i den närbelägna staden Bacolod förmedlar en skylt stolt budskapet att besökarna är välkomna till ”Filippinernas sockerskål”.
VMC är landets största producent av raffinerat socker. Bolaget var pionjär på området och produktionen startade redan 1919. Men 1997 drabbades företaget hårt av konjunkturen och all börshandel med bolagets aktier fick tillfälligt avbrytas. VMC omstrukturerade verksamheten och ett förslag till rekonstruktion lades fram år 2000. Trots detta placerade sig företaget överst på rankinglistan över Filippinernas främsta producenter av raffinerat socker 2012.

Enligt Arcadio ”Boy” Lozada, chef för tillverkningen, är planen att VMC ska vara skuldfritt till 2018.

– I januari 2013 minskade vi våra skulder rejält efter en avbetalning på drygt en miljard filippinska pesos (18,6 miljoner euro), så våra framtidsutsikter ser goda ut, säger Arcadio Lozada.
Under 2012 drabbades ön av två tyfoner Lyckligt­vis medförde de endast smärre skador på anläggningen.

– Malning av sockerrör är en spännande process, som hela tiden kräver uppmärksamhet, säger Arcadio Lozada.
Vädret har en direkt inverkan på produktiviteten, liksom samarbetet med sockerrörsodlarna och produktionsutrustningens skick.
Trots att VMC fortfarande befinner sig i en återhämtningsfas efter den finansiella krisen har företaget tagit viktiga steg mot ökat hållbarhetsarbete. Exempelvis används sockerrörsavfall (bagass), en restprodukt från bearbetningen av sockerrör, i brukets ångpanna. Det brinner bra och inget annat bränsle behövs.

Dessutom återvinner VMC sitt vatten. Anne Tiongco, kommunikationschef vid VMC, förklarar att sockerbruk traditionellt sett förbrukar stora mängder vatten.

– Återvinningen gör att vi inte blir så beroende av vattnet i floderna. Vi har även investerat i en anläggning för spillvattenrening. För att inte skada naturen låter vi det använda vattnet gå via 15 dammar, som kyler ner och rengör vattnet innan det släpps tillbaka ut i floden. Vi har även ett elektrofilter för att minska den [partikeltunga] svarta röken, säger Anne Tiongco.

Sockerindustrin i Filippinerna kommer att möta stora utmaningar 2015. Då sänks tullarna på importerat socker från nuvarande 18 till 5 procent, vilket gör att sockerbruken tvingas konkurrera med subventionerat utländskt socker. Det finns flera alternativa marknader för produkter eller biprodukter från sockerbruk. Producenterna övergår i allt högre utsträckning till att framställa etanol från sockerrör, samt att använda melassen till biologiskt nedbrytbar plast.

En gång i tiden arbetade Arcadio Lozada på ett sockerbruk där huvudväxellager rutinmässigt byttes ut varje år.

– När jag frågade hur de visste att just det där lagret behövde bytas svarade de att det var en rutinåtgärd. Därför började vi med tillståndsövervakning i samarbete med SKF. Jag blev överraskad över att vi inte behövde byta huvudväxellager på fem år, säger Arcadio Lozada.

Han tillstår att det är svårt att förbli nummer ett. VMCs anläggning är igång dygnet runt, vilket sliter på både personalen och maskinerna. Ändå uppvisar VMC högre produktivitet, längre malningssäsong och större avkastning än konkurrenterna.

– Vår höga avkastning innebär att till och med avlägset belägna odlare erbjuder sina sockerrör till VMC för att få ut mer av sina grödor, säger Anne Tiongco.

 

SKFs produkter och lösningar på VMC

  • Tätade sfäriska rullager
  • Delade lagerhus
  • Datoriserade ledningssystem för underhåll ska enligt planen in­föras senare under 2013
  • Kraftöverföringsteknik för sockerrörens bandtransportörer
  • Centralsmörjsystem
  • Bärbar tillståndsövervakning med SKF Microlog FFT för att analysera vibrationer
  • Verktyg och instrument för underhåll

 

SKF och VMC
Malning av socker är ett viktigt affärssegment för SKF på Filippinerna. SKF har varit en affärspartner till Victorias Milling Company (VMC) i 30 år.

– Om VMC gör tekniska framsteg kommer andra bruk att vilja följa efter, säger Arnolfo Moncada, chef för system och projekt inom tillförlitlighet vid SKF i Filippinerna.

VMC har cirka 700 roterande maskiner i drift, där många av SKFs produkter kommer till användning. Rullningslager och lagerhus är den synliga delen av SKFs erbjudande, men även utbildning, verktyg, smörjmedel och tillförlitlig tillståndsövervakning bidrar till VMCs framgång.

– Slitaget på våra maskiner har minskat tack vare SKFs underhållsprogram. Det är avgörande för VMCs produktivitet att delar inte går sönder och orsakar driftstopp. SKFs personalutbildning är viktig och utgör en stor del av vårt samarbete, säger Anne Tiongco på VMC.

SKF Microlog är ett registrerat varumärke som tillhör SKF-koncernen.

 

 

Relaterat innehåll