Framsteg offshore

Två stora genombrott har ytterligare etablerat SKFs rykte som en pålitlig aktör inom offshoresektorn.

SKF (UK) Limited Aberdeen, ett kompetenscentrum specialiserat på offshoreindustrin, har fått ackreditering som Det Norske Veritas (DNV) Approved Service Supplier.

Det är en viktig prestation eftersom DNV är världens största klassningssällskap för sjöfart och offshore, och ett av de tre största certifieringsorganen i världen. Ackrediteringen bygger på ett antal kvalitetssystem­bedömningar och granskningar av SKF Aberdeen, övervakade av DNV.

Vidare har magnetlager från SKF S2M valts ut till Totals exploatering av den norska delen av gasfältet Martin Linge i Nordsjön.

Totals projekt är en vidare­utveckling av det tidigare Hild-fältet, som består av en fast produktionsplattform med en tillhörande flytande lagrings- och omlastnings­enhet, en gasexportledning med dia­metern 0,6 meter och en offshore-ledningscentral i Stavanger. Magnetlagren från SKF S2M ska användas i fem fristående kompressorer och fyra högvarvsmotorer. Olje- och gasproduktionen beräknas starta under 2016.

Relaterat innehåll