asgard-statoil

Gaskompression på stora djup

Världens första gaskompressionssystem under vatten finns på gasfältet Åsgard utanför den norska kusten där Statoil verkar. ­Systemets magnet­lager, som kommer från SKF, bidrar till möjligheten att utvinna ytterligare gas från sinande fyndigheter och att öka livslängden hos de gasfält som annars skulle avvecklas i ­förtid.

Den konventionella lösningen är att gasen komprimeras på plattformarna. På Åsgardfältet komprimeras gasen i stället på havsbotten, nära brunnshuvudena. Detta maximerar gasutvinningen och ökar gasfältets livslängd avsevärt.

Kompressortillverkaren MAN Diesel & Turbo använder SKFs magnetlager, vilket förenklar systemarkitekturen genom att eliminera behovet av smörjolja, tätningar och växel.

Förutom magnetlagren levererar SKF ett styr­system som tillåter fjärrstyrning av magnetlager­systemet.

Relaterat innehåll