Hjulmotorer i tiden

Hjulmotorer i tiden

Hjulmotorer har funnits sedan slutet av 1800-talet, men det är först med de senaste årens utveckling inom elmotortekniken som de på allvar kommer till sin rätt. Det slovenska företaget GEM står redo att skörda framgångar på en växande marknad.

Text Claudia B Flisi
Foto Maurizio Camagna

Transport & logistik

När Simon Mandelj i slutet av 1990-talet var doktorand i Sloveniens huvudstad Ljubljana blev han fascinerad av icke-linjär dynamik. Hans forskning på området resulterade i konstruerandet av en hjulmotor som var överlägsen alla kommersiellt tillgängliga produkter.

År 2010 grundade han GEM Motors, med fokus på innovativa elektriska hjulmotorer till den snabbväxande marknaden för lätta elfordon. Namnet GEM Motors valde han med omsorg. ”G” kommer från det slovenska ordet för rörelse, gibanje. ”E” står för elektrisk och ”M” för magnetisk.

– Men ”gem” betyder också ädelsten, vilket representerar skönhet, enkelhet och perfektion. Sådan vill vi att vår lösning ska vara, säger Simon Mandelj.

GEM Motors

Grundat: 2010, privatägt

Plats: Kamnik, Slovenien

Antal anställda: 15

www.gemmotors.si

Peter Oblak, utvecklingsingenjör på GEM, testar motorn.

Peter Oblak, utvecklingsingenjör på GEM, testar motorn.

Med stöd av en investerare presenterade GEM sin första prototyp 2013 och produktionen inleddes. Företaget sökte ytterligare finansiering och erbjöds en 70-procentig medfinansiering från EU-kommissionen, som stöder avancerad utveckling av elbaserad mobilitet.

I slutet av 2017 hade GEM 15 kunder som testade företagets hjulmotorer, och ett antal ”mycket intresserade” potentiella kunder i Schweiz, Frankrike, Sverige, Tyskland och Italien, samt några i Sydamerika, Sydostasien och USA.

– Vi fokuserar till en början på Europa eftersom det är vår hemmamarknad, säger Simon Mandelj.

Marknaden är enorm och vi kan erbjuda en riktigt bra lösning.
Simon Mandelj, GEM Motors grundare och VD

Men han räknar med att expandera, till att börja med på den potentiellt stora amerikanska marknaden för att sedan satsa globalt.

År 2018 inleder GEM serieproduktion av motorer. De första produkterna blir hjulmotorer på 4 kW respektive 6 kW.

– Vi räknar med att tillverka 100 000 motorer på fem år. Marknaden är enorm och vi kan erbjuda en riktigt bra lösning, säger Simon Mandelj.

Företaget vänder sig till tillverkare av små tvåsitsiga bilar för stadsbruk och för persontransporter. Det rör sig om postbilar och andra små fordon för kommersiellt bruk, men också om golfbilar, motorcyklar och åkgräsklippare.

En motor från GEM under test.

En motor från GEM under test.

Tidsspannet för att få ut sådana produkter på marknaden är långt – från sex månader till tre år. GEM måste ta fram en prototyp, testa den och anpassa den enligt kundens specifikationer. Kundanpassningen underlättas av GEMs unika modulära konstruktion. Drivenheterna är baserade på patenterad flerfasig modulär teknik, vilket gör att de kan anpassas snabbare och mer kostnadseffektivt än konkurrerande produkter.

Utvecklingen talar till förmån för eldrivna fordon och marknaden växer exponentiellt. Enligt 2017 års rapport från Morgan Stanley kommer det år 2040 att säljas fler elbilar än bensindrivna bilar. Det finns en efterfrågan på enkla, effektiva, smarta, kompakta, kostnadseffektiva och fullt integrerade lösningar, och GEM har positionerat sig väl för att uppfylla dessa krav.

En annan växande marknadstrend – förarlösa bilar – verkar också till GEMs fördel. Hjulmotorer är ett plus i förarlösa bilar eftersom datorn kan styra varje hjul individuellt, oavsett om två, tre eller fyra hjul är drivna.

Men att möta marknadstrenderna är inte tillräckligt för Simon Mandelj. Han vill att slutanvändarna verkligen ska känna körglädje i sina fordon.

− Att köra en GEM ska vara en upplevelse med guldkant – som en infattad ädelsten!

Försäljning och råd

evolution@skf.com

En unik bromslösning

GEM Motors fick beställning på en parkeringsbromsfunktion, integrerad i en hjulmotor som företaget utvecklade för en ny postbil. Andrej Pukšič, senior forskningsingenjör vid GEM Motors, berättar om utmaningarna.

– Bromsen är inte inbyggd i motorn utan sitter utanpå. Därför krävdes en robust enhet, beständig mot vatten, damm, skräp, lera och stötar. Vi finkammade marknaden, men hittade inget som uppfyllde behoven för vårt fordon. Det fanns enbart olika slutna system, anpassade för specifika bilmärken.

GEM vände sig då till SKF, som har stor erfarenhet inom området. Sedan 2009 tillverkar SKF elektroniska parkeringsbromsar (EPB) för traktorer. SKFs lösning visade sig vara den bästa av de alternativ som GEM undersökte. Det slovenska företaget utgick från ett provexemplar av SKFs EPB, och sedan arbetade företagen tillsammans med en anpassning av produkten till lätta elfordon. SKFs skräddarsydda EPB och tekniska support har lett till en robust och tillförlitlig fordonslösning.

Den elektroniska parkeringsbromsen på det nya postfordonet är ansluten till hjulmotorn via kabel och bromsok. Bromsen kan aktiveras manuellt genom att föraren trycker på en knapp, eller automatiskt när sensorerna i hjulet upptäcker att hjulen har slutat rotera.

– Vi behövde en lösning av högsta kvalitet och SKF är tekniskt framstående och levererar komponenter som håller måttet, säger GEMs grundare och VD Simon Mandelj.

Relaterat innehåll