Innovativt på djupet

Innovativt
på djupet

Med hjälp av världens första undervattensbelägna gaskompressorstation kan Statoil öka utvinningen och därmed sänka totalkostnaden. Miljön är också en vinnare när fyndigheterna töms.

Text Cari Simmons
Foto statoil

Gruvbrytning, olje- och gasutvinning

Fakta

Full fart på 300 meters djup
I september 2015 driftsatte Statoil världens första undervattensbaserade gaskompressorstation på Åsgard-fältet och en andra anläggning är under produktion. Den innovativa lösningen förändrar marknadsförutsättningarna i grunden, eftersom den gör det möjligt att utvinna mer gas från Åsgards satellitfält Midgard och Mikkel, vilket gör att Statoil kan stanna kvar längre på platsen och utvinna mer gas.

Statoil
Huvudkontor i Stavanger, Norge.
Bedriver verksamhet i mer än 30 länder.
22 000 anställda världen över.
Största delen av verksamheten är förlagd till den norska kontinentalsockeln.
Börsnoterat i New York och Oslo.
www.statoil.com

Att utvinna olja och gas ute till havs är en sak, men att helt tömma fyndigheterna är något helt annat. Olje- och gasbranschen har haft en tendens att flytta vidare till nya vatten när det naturliga trycket sjunkit och utvinningen börjat bli problematisk. Nu, tack vare Statoils nya undervattensbelägna gaskompressorstation, är det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt utvinna gas och olja på djupare nivåer.

Det norska energibolagets två nya undervattensbelägna gaskompressorer är de första i världen i sitt slag. De ligger på cirka 300 meters djup på havsbottnen i Statoils gasfält Åsgard. Genom dem maximeras gasutvinningen, och dessutom förlängs produktionstiden avsevärt för de två satellitfälten Midgard och Mikkel.

Vi valde SKF för företagets position inom lager. Det är det enda företaget på marknaden med en så kvalificerad produkt.
Torstein Vinterstø, Statoils projektchef för Åsgard

Utvinningen från de två fälten utanför norska kusten förväntas öka med minst 20 procent, vilket motsvarar en produktion på över 300 miljoner fat olja. Utan denna nya lösning skulle Statoil ha avslutat utvinningen trots att det fanns mer att hämta djupare ned.

Traditionellt sett har gaskompressionen ägt rum på en oljeplattform eller på land, det vill säga en bit bort från själva källan. Men det är mer effektivt att placera kompressorn så nära källan som möjligt. Man spar utrymme, underhållet blir billigare och eftersom kompressionssystemet är obemannat och kan fjärrstyras, försvinner även behovet av löpande övervakning och personal.

En gaskompressor installeras på Åsgard.

En gaskompressor installeras på Åsgard.

Dessutom finns det imponerande miljöfördelar. Energiåtgången för driften av en kompressor som är belägen på havsbottnen är cirka 40 procent lägre jämfört med traditionella lösningar, och koldioxidutsläppen från fältet minskar betydligt.

I den nya lösningen är kompressorns delar vattentäta och har dessutom placerats i en tät tank för att erbjuda en avsevärt mer skyddad miljö än tidigare.

Det krävs mycket arbete för att få allt rätt när man jobbar med en fast budget och tidspress. SKF har stött oss och gjort sitt allra bästa för att leverera.
Torstein Vinterstø, Statoils projektchef för Åsgard

– På land eller på en plattform är utrustningen exponerad för de olika elementen, damm, fukt och temperaturskillnader, men på havsbottnen är det ständigt 4 grader och förutsättningarna är stabilare, säger Torstein Vinterstø, Statoils projektledare för Åsgard.

Åsgards undervattensbelägna gaskompressorstation tog tio år att ta fram och hela projektet från start till mål krävde cirka elva miljoner arbetstimmar.

Åsgards undervattensbelägna gaskompressorstation

Åsgards undervattensbelägna gaskompressorstation

– Statoil var berett på en långsiktig investering. Det är viktigt för Statoil och för våra samarbetspartner att vi är i framkant på teknikområdet, både av kostnads- och miljömässiga skäl. Vi insåg att vi behövde vända på varje sten för att få ner kostnaderna och våra koldioxidutsläpp, men projektet hade kanske aldrig blivit verklighet utan bidrag från leverantörer som SKF. Vi valde SKF för företagets position inom lager. Det är det enda företaget på marknaden med en så kvalificerad produkt, säger Torstein Vinterstø.

De båda bolagen hade ett nära samarbete kring den komplicerade magnetiska lagertekniken som har integrerats inuti kompressorns hölje (se faktaruta). Ofta arbetade tekniker från både SKF och Statoil sida vid sida i vad Torstein Vinterstø kallar en ”mycket effektiv” arbetsprocess.

– SKF kom med idéer och föreslog olika sätt för att uppnå rätt kvalitet. Vi hade många diskussioner, vilket ledde till att de fick en bättre förståelse av våra behov, vilket i sin tur gav ett bättre slutresultat, säger Torstein Vinterstø.

Torstein Vinterstø, Statoils projektledare framför kompressorn.

Torstein Vinterstø, Statoils projektledare framför kompressorn.

En av de tidskrävande frågorna var kravet på att tekniken skulle uppfylla massor av olika föreskrifter och bestämmelser. För SKF blev detta en riktigt stor utmaning.

– Jag tycker uppriktigt sagt att SKF var modigt som fortsatte att arbeta med oss. Det krävs mycket arbete för att få allt rätt när man jobbar med en fast budget och tidspress. SKF har stött oss och gjort sitt allra bästa för att leverera, säger Torstein Vinterstø.

− Nu är det dags för Statoil att dra fördel av framgångarna med den nya tekniken, dela med sig av den åt andra och låta den komma till användning på nya platser.

SKF magnetlager

SKF magnetic bearing

Magnetiska lager med lång livslängd
När Statoil fattade beslutet att bygga världens första gaskompressorstation för undervattensbruk, sökte bolaget tekniskt stöd från bland annat SKF.
Efter fem års intensivt utvecklingsarbete och tester, inklusive simulering av undervattensförhållanden ovan jord under 6 000 timmar med kontinuerlig drift, var SKFs magnetiska lagerlösning slutligen klar för tjänst djupt nere i havet.

Magnetlagren är integrerade inuti kompressorns hölje, vilket eliminerar behovet av smörjningsolja, försegling och växellåda. Friktionslösa lager möjliggör högre varvtal (rotationshastighet), vilket i sin tur ger lättare kompressormoduler och infrastruktur.

– Vi lärde oss massor av Statoil-projektet och det har ökat vår konkurrenskraft och gett oss ökad teknisk kunskap, säger Jérémy Lepelley, försäljningschef Subsea and Oil & Gas Developments, SKF Magnetic Mechatronics.

Relaterat innehåll