Investering i distributionscenter

Investering i distributions-
center

Försäljning och råd

evolution@skf.com

För att uppgradera sina distributionscenter i ­Europa och Indien gör SKF investeringar på 24 miljoner euro. Investeringarna höjer servicegraden och förbättrar led­tider till kund, samtidigt som de bidrar till att sänka lagernivåerna inom SKFs logistikkedja.

– Investeringarna ligger i linje med vår ambition att modernisera och digitalisera våra anläggningar, säger Luc Graux, chef för Bearing Operations.

− En flexiblare och mer digitaliserad tillverkning och logistik ger SKF och SKFs kunder bättre konkurrensmöjligheter på marknaden.

Relaterat innehåll