Järnvägsorder för tyska förbundsjärnvägarna

Järnvägsorder
för tyska
förbundsjärnvägarna

Foto: Siemens AG, Munich/Berlin

Järnvägsteknik Koniska rullager

Det nya persontåget ICE-4 planeras bli huvudfordon på Deutsche Bahns stambanenät. Det nya tåget, som normalt kör i 250 kilo­meter i timmen, är modulärt uppbyggt. Det kan därmed konfigureras om för att passa varierande trafikbehov på det tyska järnvägsnätet.

Löpboggierna från Bombardier har lagringarna på hjulens insidor, vilket betyder lägre vikt och energiförbrukning. För denna applikation har SKF utvecklat ett speciellt koniskt rullager med integrerade sensorer som övervakar hjulparets varvtal och rotationsriktning. Genom att sensorerna är inbyggda i lagerenheten minskar det totala utrymmesbehovet, vilket är en viktig aspekt när lagringarna sitter innanför hjulen.
 

Försäljning och råd

evolution@skf.com

Drivboggierna, som utvecklats av Siemens, har en mer konventionell konstruktion med lagringarna på hjulens utsidor. Även här har SKF stor erfarenhet. Också i detta fall valde kunden en lösning med kompletta lagerenheter − baserade på SKFs cylindriska rullager.

Relaterat innehåll