Let's Talk Framtida material: en ny spelplan för industrin

Leva i en materiell värld

Se det nya symposiet om framtida material.

Forskning & teori

SKF delar kunskap, lägger grunden för samtal och sprider nya idéer med en serie symposier som gemensamt kallas ”Let’s Talk”. Här diskuterar industrins experter branschtrender som digitalisering, industriell ekologi och förfalskning inför levande publik vid ledande universitet.

Den senaste ”Let’s Talk”-symposiet fokuserade på framtida material och deras roll för att uppfylla industrins krav, till exempel att minska vikt, storlek och kostnad för en produkt.

Bland talarna kan nämnas Harry Bhadeshia som innehar Tata Steels professur i metallurgi vid University of Cambridge, Martin Rawson, teknisk expert inom stål vid Rolls-Royce, professor Theo Dingemans vid Department of Applied Physical Sciences, University of North Carolina och Steve Lane, avdelningschef vid Metallic Materials and Ceramics Department, SKF.

De inspelade symposierna finns att se på SKFs YouTube-kanal och under rubriken Videos på Evolution online. Ytterligare information finns på www.skf.com eller via hashtaggen #LetsTalkFutureMaterials på Twitter, Facebook, Linkedin och Instagram.

Relaterat innehåll