Lösningar för kopparbrytning

Lösningar för koppar-
brytning

Gruvbrytning, olje- och gasutvinning

Försäljning och råd

, evolution@skf.com

SKF har säkrat ett kontrakt med koppargruvan Las Bambas i Peru för tjänster inom smörjning rörande alla elmotorer i gruvans anrikningsverk. Lösningarna för smörjning är speciellt framtagna för Las Bambas och ska bidra till högre tillförlitlighet hos utrustningen samt förbättra kostnadseffektiviteteten.

Den ultimata trebarriärlösningen från SKF bestående av tätade sfäriska rullager SKF Explorer, lagerhus och SKFs Taconite-tätningar har installerats i gruvans marknivåtransportörer.

När Las Bambas går i full drift under 2017 förväntas gruvan producera cirka 400 000 ton koppar per år och den blir därmed den tredje största koppargruvan i världen.

Relaterat innehåll