Mega-cities in motion

Megastäder i rörelse

Med sina elva miljoner invånare är brasilianska São Paulo en av jordens allt fler megastäder. Den globala lastbils- och busstillverkaren Scania tar fram lösningar för att hålla trafiken flytande i dessa tättbefolkade områden.

Fakta

SAMARBETE I SÃO PAULO
Scania upprättade sin första utlandsbaserade produktionsanläggning i São Paulo på 1950-talet. I dag är var tredje lastbil i Brasilien från Scania.

För närvarande satsar Scania på att öka den lokala produktionen i landet genom att köpa komponenter från lokala företag i närheten av bolagets fabriker. Målet är att minska ledtiderna på en ständigt föränderlig marknad.

I början av 2012 tecknade SKF ett treårigt avtal med Scania till ett värde av cirka 150 miljoner kronor för att leverera hjullagerenheter till lastbilar och lager till växellådor. Lagren tillverkas vid SKFs anläggning i Cajamar i närheten av São Paulo, och levereras till Scanias fabrik i Brasilien.

Relaterade länkar

Scania
Ambiental Transportes
SKF bearing units

Välkommen till megastädernas tidsålder. Världens befolkning växer stadigt och detta syns framför allt i städerna. År 1950 hade bara en stad på vår jord fler än tio miljoner invånare. I dag finns det över 25 sådana städer. FNs prognos är att det år 2025 kommer att finnas 40 megastäder med totalt cirka 630 miljoner invånare.

Den snabbt växande befolkningen utgör ett hot mot såväl hållbar utveckling som invånarnas livskvalitet. Lastbils- och busstillverkaren Scania tillhör dem som söker lösningar på problemen. Att utveckla hållbara transporter i städer är ett av företagets främsta mål.

Jenny Johansson, chef för Public and Environmental Affairs vid Scania, framhåller vikten av att ha ett helhetsperspektiv och att alla delar av samhället drar åt samma håll för att megastäder ska fungera effektivt.

– Traditionellt har vi lagt stor vikt vid teknisk utveckling, men i dag pratar vi mer om vad som verkligen har effekt ute på vägarna, och vad som påverkar situationen här och nu, säger hon.

Ett av bolagets initiativ för att nå målen inom området är Ecolution by Scania, en samling produkter och tjänster med syfte att minska utsläppen. Scania erbjuder sina kunder förarutbildningar och olika typer av stödsystem för att dra ner på bränsleförbrukningen. Motsvarande minskning genom utveckling av nya bränslesnålare motorer skulle ta många år att uppnå. Kunderna får hjälp att ta fram bränsleförbrukningsmål och varje månad följs resultaten upp i en rapport.

För Jenny Johansson är det en utmaning att få politiker och andra att intressera sig för konceptet.

– Det är enkelt att lagstifta och skapa en marknad för häftig ny teknik, men ofta ger den typen av innovationer bara mindre bränslebesparingar, kanske 1 procent om året. Utbildning av förare kan minska bränsleförbrukningen med så mycket som 15 procent, säger hon.

Ofta behövs samverkan mellan olika aktörer för att få till hållbara lösningar. En större befolkning innebär att det krävs fler transporter till städerna för att klara av det ökade behovet av varor. Scania har på nära håll följt ett pilotprojekt i Amsterdam där varorna först levererades till distributionscentraler utanför staden. Spårvagnar, som på dagen transporterade pendlare, fick sedan transportera varor in till centrum på natten.

En viktig del i Scanias övergripande strategi är att uppmuntra människor att åka kollektivt och lämna de egna fordonen hemma. Bilar och motorcyklar står tillsammans för den största andelen av koldioxidutsläppen från persontransporter.

Brasiliens största stad São Paulo är ett tydligt exempel. Spårbundna system tar för lång tid att anlägga och är för kostsamma. Därför har myndigheterna valt ett effektivt kollektivtrafiksystem med 17 000 bussar och särskilda bussfiler för att minska trängseln i trafiken. Nyligen tillkännagavs att Scania kommer att leverera chassimoduler till 101 trådbussar som ska gå i trafik hos transport­bolaget Ambiental Transportes i särskilda el-bussfiler runt om i staden.

Wilson Pereira, som är ansvarig för Scanias bussförsäljning i Brasilien, berättar att Ambiental Transportes order på elfordon är ett svar på kraven att minska bussarnas utsläpp.
– Trådbussen har plats för 96 passagerare, att jämföra med 80 på en vanlig tvåaxlig stadsbuss. Detta är faktiskt nästan lika många passagerare som på en 18-meters ledbuss, trots att tekniken är enklare, säger Wilson Pereira.

São Paulo har även 50 etanolbussar från Scania, med potential att minska koldioxidutsläppen med 90 procent, jämfört med traditionellt dieseldrivna fordon.

Dessutom arbetar Scania i ett projekt tillsammans med Siemens, för att elektrifiera drivlinan i lastbilar och bussar. Henrik Henriksson, chef för försäljning och marknadsföring inom Scania, berättar att vi snart kan komma att få en demonstration av konceptet med elektrifierade vägavsnitt.

– Den bränslebesparing som elektrifieringen möjliggör är enorm. Det här projektet är en hörnsten i arbetet med fossilfria vägtransporter, säger han.

Jenny Johansson påpekar dock att en utmaning kvarstår, nämligen att säkerställa att elförsörjningen för denna typ av projekt kommer från hållbara källor.

 

Chassimontering vid Scanias produktionsanläggning i São Paulo, Brasilien.

En videorapport och flera foton från Scanias produktionsanläggning i Brasilien finns i Evolutions utgåva för Ipad.

Relaterat innehåll