Cream of the crop

MJÖLK i alla former

Argentinskt nötkött har med rätta gott rykte men landet har också en högt utvecklad mejeriindustri. Det största mejeriet hanterar dagligen cirka 4,5 miljoner liter färsk mjölk.

Text Stephanie Johansson Foto Getty images & Ignacio Cángelo

Tillståndsövervakning Livsmedel Smörjmedel Underhåll Tillförlitlighet Tätningar

Fakta

Mastellone Hermanos SA.

Grundat: 1929

Huvudkontor: General Rodríguez, provinsen Buenos Aires, Argentina

VD och koncernchef: Pascual Mastellone

Omsättning 2013: 1,45 miljarder USD (1,05 miljarder euro)

Anställda: Cirka 4 600

www.laserenisima.com.ar

Relaterade länkar

Mastellone Hermanos

SKF Integrated Maintenance Solutions

Försäljning och råd

Emiliano Carnovale, Emiliano.Carnovale@skf.com

Argentina  har en stark, hundraårig tradition av mejeriproduktion. 1999 var landet världens trettonde största mejeriproducent. Den ekonomiska krisen i början av 2000-talet fick industrin att tappa farten, men i dag flödar mjölken igen och en stadig ekonomisk tillväxt har lett till ökad konsumtion. Argentinarna dricker mjölk som aldrig förr, och 2012 uppgick produktionen till hela 11,7 miljarder liter mjölk.

Landets största mejeri är Mastellone Hermanos. Företaget har sin bas i General Rodríguez väster om huvudstaden Buenos Aires och mejeriprodukterna distribueras till miljontals hushåll över hela landet.

I Mastellone Hermanos nio anläggningar i Argentina hanteras varje dag cirka 4,5 miljoner liter mjölk, som förutom vanlig flytande mjölk resulterar i produkter som mjölkpulver, ost, smör och den söta, kondenserade mjölken som går under namnet dulce de leche, en favoritdessert som de flesta argentinare inte klarar sig utan.

– Om vi pratar om färsk mjölk har vi ungefär 60 procent av marknaden, och när det gäller andra produkter som smör, grädde och dulce de leche, har vi 45 procent, säger Juan José Pérez, ansvarig för att underhållsplaneringen på Mastellone Hermanos.

Företaget marknadsför sina produkter under olika egna varumärken, men förpackar även en del produkter under andra företags varumärken.

Med syfte att ytterligare öka produktionen bedriver Mastellone Hermanos ett nära samarbete med landets mjölkbönder.

– I vår bransch är det största problemet för närvarande att få tag i råvaran. Om vi får mer mjölk kan vi producera mer. Det är därför vi samarbetar med mjölkbönderna. Vi stödjer dem, ekonomiskt, med utbildning eller på andra sätt med målet att de ska förbättra sin produktion så att vi får mer mjölk, säger Juan José Pérez.

Kvantitet och kvalitet går hand i hand hos Mastellone Hermanos. Företaget säkerställer att mejeriets mjölk håller högsta kvalitet genom att hålla ett öga på hela leveranskedjan, från korna på över 1 400 gårdar, via hur mjölken transporteras till pastöriseringsprocessen. Mjölken har mindre än 50 000 bakterier per milliliter och uppfyller därmed kraven i den internationella standarden för bakteriologisk renhet.

Eftersom det handlar om färskvaror är det extra viktigt att mjölken och övriga mejeriprodukter produceras på ett säkert och hygieniskt sätt. Oplanerade driftsstopp och stilleståndstid för utrustningen kan få katastrofala följder.

Under 2001 hade Mastellone Hermanos en del problem med sina underhållsrutiner, vilket i sin tur ledde till oväntade maskinfel. Det innebar högre kostnader, vilket var det sista bolaget behövde mitt under den ekonomiska krisen.

– Vi försökte hitta sätt att sänka kostnaderna och ändå förbättra livslängden för utrustningen. Vi ville lära oss hur vi bäst skulle göra och sökte efter någon som kunde hjälpa oss med olika tjänster och produkter, säger Juan José Pérez.

Mejeriet hade många olika leverantörer, men när SKF kom med ett erbjudande som omfattade både produkter och tjänster och där det även ingick en långsiktig plan för förebyggande underhåll väckte det ledningens intresse.

Tekniker för förbyggande underhåll, som vibrationsanalys och tribologi samt applikationsteknik, används för att fastställa i vilket skick maskinerna är för att sedan kunna förutsäga när de behöver underhållas. Många av dagens industriföretag använder sig av den här strategin för att kunna förlänga livstiden på sina investeringar, hantera resurserna effektivare och i det långa loppet sänka sina kostnader och förbättra anläggningarnas resultat.

SKF blev mer än en leverantör av lager, smörjmedel och tätningar när bolaget tecknade ett underhållsavtal (Integrated Maintenance Solutions) med Mastellone Hermanos som omfattade både driftsäkerhetstjänster och lagerhantering.

– Till en början handlade det om att sänka kostnaderna för reservdelar. Vi provade SKFs tjänst för att få hjälp med att minska antalet reservdelar utan att det skulle påverka driftsäkerheten för utrustningen. Det var en av de största lösningarna från SKF, säger Juan José Pérez.

I avtalet ingick även fem SKF-tekniker som är placerade på Mastellone Hermanos huvudanläggning i General Rodríguez.

– Eftersom vi har ett team som arbetar dagligen på anläggningen har vi möjlighet att lära känna deras utrustning och se i vilket skick den är.

I samband med de förebyggande underhållsrutinerna genomför vi inte bara mätningar och analyser av vibrationsnivåerna, utan vi utför också en del inspektioner, och det leder ibland till rapporter om funktionsstörningar, säger Emiliano Carnovale, projekt- och logistikadministratör för SKF i Argentina. Inom mejeriindustrin är det viktigt att tätningarna håller hög kvalitet under homogeniseringsprocessen för att undvika föroreningar och smitta. Ett av de mest framgångsrika projekten på Mastellone Hermanos var bytet av tätningar på homogeniseringsapparaterna, som anses vara de viktigaste maskinerna i hela anläggningarna. SKF har redan ersatt 200 originaltätningar och har på så sätt utökat livslängden med upp till ett år. Det har säkerställt en säker hantering av mjölken och andra mejeriprodukter på Mastellone Hermanos.

Även i fortsättningen fokuserar Mastellone Hermanos på att utöka produktutbudet i Argentina. Men företaget strävar också efter att bli en större aktör i andra länder, däribland USA, Ryssland, Brasilien och Chile.

Relaterat innehåll