När mindre är bättre

När mindre är bättre

Med 200 års industrierfarenhet i ryggen antar det finländska företaget Valmet den digitala epokens utmaningar.

Text Jonathan Ward
Foto The taable & valmet

Lagerenheter Tillståndsövervakning Smörjmedel Massa och papper

Ett 65 år långt partnerskap

Valmet började samarbeta med SKF redan 1951 när den första pappersmaskinen med SKF-lager levererades. Sedan dess har de två företagen breddat och fördjupat samarbetet. Lager, komponenter och tjänster från SKF används nu i maskiner från Valmet över hela världen.

Andra projekt fokuserar på att minska kostnaderna för Valmets kunder. Ett exempel är att ersätta oljesmorda lager med underhållsfria fettsmorda tätade lagerenheter, vilket betyder en sak mindre för kundens underhållsteam att oroa sig över. SKF arbetar även tillsammans med Valmet för att ta tillvara de möjligheter industriellt internet erbjuder. Integrerad övervakningsteknik hjälper företaget att förbättra supporten för hundratals maskiner världen över, och samlar samtidigt in data från verklighetsbaserad drift som kan användas för att förbättra framtida konstruktioner.

 

Genom att ständigt anpassa sig till de nya kraven inom pappers-, pappersmassa- och energisektorn har det finländska företaget Valmet siktet fast inriktat mot framtiden. I dag är Valmet en av världens främsta leverantörer av anläggningsutrustning, automatisering och tjänster till dessa sektorer.

Under de senaste åren har pappersindustrin genomgått en dramatisk förändring. Digitaliseringen av media och förändrade konsumtionsvanor har lett till att försäljningen av tidningspapper har minskat. Den snabba konsumtionsökningen på nya marknader har samtidigt drivit upp efterfrågan på flera pappersbaserade produkter, som förpackningar och toalettpapper.

Efterfrågan på förnybara förpackningslösningar och tillväxt på nya marknader har lett till ökad efterfrågan på förpackningspapper.
Jyrki Laakkonen, Category Manager, Supply Chain på Valmet

– Efterfrågan på tidningspapper gick faktiskt­ ner för ungefär tio år sedan, säger Jyrki Laakkonen, Category Manager, Supply Chain på Valmet.

Valmet

Huvudkontor i Esbo, Finland.

Valmet har över 12 000 anställda och driver sexton FoU-center, 34 tillverkningsanläggningar och 100 servicecenter världen över.

Koncernens försäljning 2016 uppgick till cirka 2,9 miljarder euro, jämnt fördelat mellan maskintillverkning och industritjänster.

Valmets tjänster omfattar allt från underhållsentreprenad och förbättringar av pappersbruk och anläggningar till reservdelar. Det breda teknikutbudet består av massafabriker, produktionslinjer för mjukpapper, papper och kartong samt kraftverksanläggningar för produktion av bioenergi. Valmets avancerade automatiseringslösningar sträcker sig från enskilda mätningar till nyckelfärdiga automatiseringsprojekt för hela anläggningar.

www.valmet.com

Valmets CompactCooking™-kokare

Valmets CompactCooking™-kokare på Asia Symbol (Shangdong) Pulp and Paper Co.,Ltd.

− För närvarande motsvarar tidningspapper drygt 5 procent av den globala efterfrågan på papper och kartong. Samtidigt har efterfrågan på tryck- och skrivpapper sjunkit något. Å andra sidan har den växande globala handeln, e-handel, efterfrågan på förnybara förpackningslösningar och tillväxt på nya marknader bidragit till ökad efterfrågan på förpackningsprodukter.

Förändringarna har drivit på ett dramatiskt skifte i vilka typer av utrustning som används inom pappersindustrin, och placeringen av tillverkningsanläggningarna. Och allteftersom marknaden förändras har Valmets förhållningssätt till maskindesign också förändrats. Företagets senaste OptiConcept M-maskiner använder en modulär design för att förenkla specificering, montering, drift och underhåll. Jämfört med konventionella maskiner kräver OptiConcept M upp till 40 procent mindre plats. Konceptet gör det även möjligt för pappersbruken att optimera sina maskininvesteringar beroende på behoven, vilket ger ökad flexibilitet att ändra typ och kvalitet på materialet som tillverkas och justera kapaciteten efter efterfrågan.

Det är ett helt nytt, modulärt sätt att bygga en kartong- eller pappersmaskin, med betydande besparingar i energi, vatten och råmaterial.
Jyrki Laakkonen, Category Manager, Supply Chain på Valmet

– Det är ett helt nytt, modulärt sätt att bygga en kartong- eller pappersmaskin, med betydande besparingar i användningen av energi, vatten och råmaterial, inbyggd säkerhet och användarvänlighet och ett mindre klimatavtryck tack vare den kompakta designen, säger Jyrki Laakkonen.

I en värld där flexibilitet, effektivitet, låg ägandekostnad och snabb avkastning är av största vikt, är varje detalj av maskindesignen viktig för Valmet. Som många gånger under de senaste 65 åren har Valmet vänt sig till SKF för att hitta innovativa lösningar för den senaste generationen maskiner.

– Förr hade de största och snabbaste maskinerna en hastighet på cirka 2 000 meter per minut, säger Arto Huttunen, Global Strategic Account Manager på SKF.

− Lagerspecifikationerna på belastningen och hastigheterna kräver ofta skräddarsydda lösningar. Med de moderna och mindre maskinerna, med en hastighet på runt 1 700 meter per minut, går det att använda standardkomponenter som kan ge betydande besparingar vad gäller kapital- och underhållskostnader.

Försäljning och råd

evolution@skf.com

Även om delarna är av standardutförande förlitar sig Valmet på SKFs expertis. SKFs kunskaper om material och roterande utrustning hjälper Valmets ingenjörer att välja rätt storlek och typ av lager för alla tillämpningar. Avancerade beräkningsmodeller för lagrens livslängd används för att rekommendera rätt produkt som passar kundens driftmiljö och krav på livslängd.

– Ofta innebär det att de kan välja en lösning med 50 procent lägre kostnad jämfört med om de skulle ha valt traditionella tillvägagångssätt, säger Arto Huttunen.

Tillverkningskostnader och ledtider är lika viktiga i den moderna pappersindustrin. SKFs globala avtryck är också viktigt för Valmet. Det gör det enkelt att hitta lokaltillverkade komponenter till företagets tillverkningsanläggningar i till exempel Kina, samt garanterar kunderna reservdelsservice och analytisk expertis världen över.

Arto Huttunen förklarar att det är lika utmanande att bygga och designa utrustning med lägre kostnad och snabbare avkastning för kunden, som de stora och snabba maskinerna.

– Valmet har bett oss att utifrån vår erfarenhet plocka fram idéer för olika branscher, från biltillverkning till vindkraft. Jag är säker på att vi kommer kunna hitta många fler innovativa lösningar, säger han.

Relaterat innehåll