New products benefit the wind industry

Nya produkter hjälper vindindustrin

Vindkraftoperatörer kan dra stor nytta av två nylanserade produkter från SKF. Med sin tillståndsbaserade smörjning och axialtätning tar sig företaget an två vanliga underhållsproblem i branschen.

Med tillståndsbaserad smörjning kan svåråtkomliga lagersystem i vindkraftverk smörjas fjärrstyrt och automatiskt. Därmed behövs ingen servicetekniker på plats för att utföra extra manuell smörjning. Systemet är ett gränssnitt som kopplar samman tillståndsövervakning (SKF WindCon) och SKFs eller Lincolns smörjsystem (SKF WindLub).

När systemet för tillståndsövervakning (CMS) upptäcker ett problem reagerar SKFs tillståndsbaserade smörjning genom att starta en smörjpump och lägga till ytterligare smörjcykler till den förprogrammerade tidsbaserade cykeln. En specialist på tillståndsövervakning kan definiera larminställningar för att aktivera extra smörjcykler.

– SKFs tillståndsbaserade smörjning är ett mycket kostnadseffektivt tillägg till en redan planerad investering i smörjsystem och CMS, säger Harry Timmerman, produktchef för SKF WindCon.

Samtidigt har SKF lanserat en axialtätning som är anpassad till de krävande förhållanden som gäller för huvudaxlar i vindkraftverk. Tätningen ger ett effektivt skydd mot föroreningar. Den ökar lagringarnas brukbarhetstid och ger vindkraftverk högre tillförlitlighet och lägre underhållskostnader. Dessutom hjälper tätningen vindkraftoperatörer att minska riskerna för lagerhaverier relaterade till föroreningar.

Relaterat innehåll