Om Evolution

Evolution är ett affärs- och teknikmagasin som ges ut av SKF och som finns både som tryckt tidning och i webbversion. Evolution ges ut i 10 språkversioner – brittisk engelska, amerikansk engelska, kinesiska, tjeckiska, franska, tyska, italienska, ryska, spanska och svenska.

I webbversionen av Evolution publiceras artiklar kontinuerligt. Artiklarna innehåller information om aktuella ämnen och/eller information om SKF:s teknologi och lösningar, produkter, service och kunder i hela världen. Den tryckta tidningen publiceras fyra gånger per år och innehåller ett urval av artiklar från webbversionen.

Evolution ges ut i informationssyfte, innehållet är av allmän karaktär och ska inte ses som rådgivning eller beslutsunderlag i specifika frågor (se användarvillkoren). Eventuella åsikter som framförs i artiklarna är skribenternas eller intervjupersonernas egna, och återspeglar inte nödvändigtvis åsikter hos SKF:s redaktörer.
Design, sidlayout och tekniska lösningar för webbversionen levereras av Appelberg Publishing, Stockholm.

Redaktionell leding, design, layout och bildbehandling av den tryckta versionen av Evolution levereras av Appelberg Publishing, Stockholm.

Återpublicering av material får endast ske efter medgivande från chefredaktören.