FEM analysis to optimize design and strength of components, such as axleboxes.

Partnerskap på spåret genom hela livscykeln

SKF ligger i framkant när det gäller utveckling av järnvägsteknik. SKFs produkter gör det möjligt att tillverka snabbare, tystare, säkrare och effektivare tåg, och företaget erbjuder verktyg för att maximera deras produktivitet under hela deras livscykler.

Artikelförfattare:
Gottfried Kuře, Group Communications, SKF Österreich AG
Stuart Kiernan, Group Communications, SKF (UK) Limited, Livingstone, Skottland

Tillståndsövervakning Smörjmedel Underhåll Järnvägsteknik Tillförlitlighet Tätningar Traktionslagerenheter Transport & logistik

Fakta

SKFs erbjudande – SKFs lösningspaket

Boggilösningar
• axelboxar
• hjulparslager
• sensorer
• tillståndsövervakning
• delsystem
• tillhörande tjänster
• ombordsmörjsystem

Drivsystemlösningar
• lager för traktionsmotorer och växlar
• elektriskt isolerande INSOCOAT- och hybridlager
• lagerenheter för traktionsmotorer
• sensorer
• tillståndsövervakning
• tjänster

SKF erbjuder ett världsunikt nätverk av försäljnings-, applikations- och serviceingenjörer som har ett nära samarbete med tillverkare och operatörer i internationella projekt.

Relaterade länkar

SKF Railway partnerships

SKFs järnvägsexpertis bygger på teknisk kunskap som har utvecklats under flera decennier, genom att SKF tidigt var med i utveckling, konstruktion och tester av hjulaxellager för Europas järnvägsfordon. Detta gör SKF väl rustat att uppfylla kraven från både tillverkare och operatörer.

Bland SKFs lösningar och tjänster för järnvägsindustrin kan nämnas ett globalt nätverk av produktions-, service- och rekonditioneringscenter, alla med stöd av ett nätverk av högt utbildade försäljnings-, applikations- och serviceingenjörer. Sammantaget är detta totala erbjudande av produkter, kapacitet och expertis helt oöverträffat inom den globala järnvägsindustrin. Oavsett om det handlar om att leverera avancerade axellager, installera smörjsystem, validera och uppfylla säkerhetskrav, montera/byta lager eller utbilda kunder på lagerlösningar, bidrar dessa värdefulla lösningar och andra liknande från SKF till att hålla den ständigt expanderande järnvägsindustrin på rätt spår.

Livscykelpartnerskap
Med konceptet livscykelpartnerskap kombinerar SKF all sin kompetens och teknik för att hjälpa järnvägskunder att uppfylla de ekonomiska och miljömässiga utmaningar de ställs inför, till exempel:

  • produktinnovation för lönsam och hållbar tillväxt
  • utveckling och implementering av produkter och system
  • tillgångsförvaltning och rekonditionering
  • globalt nätverk av industrispecialister
  • utbildning

Specifikationer som drivs av nära kundrelationer
Som marknadsledare och tekniktrendsättare har SKF anpassat sig till järnvägsindustrins speciella krav, och erbjuder kundanpassade lösningar och produkter.

Innovationer för att till­godose kundernas behov
SKFs kunskapsplattformar och etablerade praktiska erfarenhet kan läggas till grund för en exakt kundbehovsanalys. Detta leder till en framtidsorienterad lösning som bygger på ekonomiska och miljömässiga krav i järnvägsapplikationer. Det är mer än ett partnerskap som förenar SKF och företagets kunder – det handlar om en relation som redan från start präglats av närhet och stort engagemang, en relation som drivs av gemensamma värden som säkerhet, kvalitet, lönsamhet och energibesparing.

Tillförlitlighet genom rigorös tillverkning och provning
SKF har en erfaren järnvägsgrupp och uppfyller högt ställda tillverkningsstandarder. Detta kompletteras av kvalitetskontroll och kvalitetssäkring liksom dedikerade testcentra för järnvägsmateriel i Kina, Ryssland och Europa. Den avgörande nyckeln för långsiktig tillförlitlighet är rigorösa prestanda- och uthållighetstester, både i moderna testriggar och i fält, certifierade av behöriga myndigheter.

Utmärkt service, global närvaro
SKF installationstjänst erbjuder utmärkta helhetstjänster, från typbesiktning till montering på plats, inklusive manualer, referensdokumentation och individuell utbildning. SKFs välutbildade lokala försäljnings- och serviceteam stöder järnvägskunder med dedikerad applikationskunskap och personlig support – på det lokala språket och med anpassning till varje kund. SKFs starka lokala resurser – omkring 140 fabriker och anläggningar i 32 länder – erbjuder optimal kundservice för den globala järnvägsindustrin.

Övervaka tillgångar för lägre livscykelkostnad
SKF har en kunskap om järnvägssäkerhet som är internationellt oöverträffad. Nära partnerskap med kunderna har gett SKF en unik och intim förståelse för de processer och utmaningar som är specifika för varje företag inom järnvägsindustrin. Därför har SKF en unik position som totalleverantör med förmåga att maximera tillförlitligheten, säkerheten och operatörens produktivitet. Med hjälp av tillståndsövervaknings­system och avancerade algoritmer för databehandling kan SKF upptäcka begynnande skador på ett tidigt stadium och avsätta tillräcklig tid för reparationer innan större mekaniska fel uppstår. Detta sänker livscykelkostnaderna.

Underhållsstrategier för att öka drifttiden
Underhåll och reparationer som utförs av SKFs personal ökar komponenternas livslängd, minskar oplanerat underhåll och ökar tillgängligheten. SKF erbjuder en individuell underhållsstrategi och teknikplan. SKFs personal rekonditionerar slitna lager och returnerar dem i skick så gott som nya, med hjälp av toppmodern teknik, strikta riktlinjer för återanvändning, avancerade rekonditioneringssystem och rigorös kvalitetskontroll.

SKFs kvalitetslöfte
SKF har ett systematiskt och disciplinerat angreppssätt för att nå radikala förbättringar inom alla affärsprocesser, med ökad kundnöjdhet som ett primärt mål. Kontinuerlig förbättring uppnås genom att använda Six Sigma-metoder och verktygslådor samt SKF Business Excellence-programmet

SKF Six Sigma
SKF Six Sigma är ett kontinuerligt förbättringsprojekt inom SKF som siktar in sig på slöseri och imperfektion i alla affärsprocesser. Det finns ett antal verktyg och metoder inom SKFs Six Sigma-program, allt från traditionell DMAIC och Design for Six Sigma till Lean och andra metoder som reducerar spill och resursslöseri. Grunderna för Six Sigma-förbättringar är faktabaserade och hållbara och de bidrar till affärsmålen

SKF Business Excellence
SKF Business Excellence levererar värde till kunderna på ett så rationellt och effektivt sätt som möjligt. Detta sker genom utnyttjande av kunskapen hos medarbetare och partners, liksom av företagets teknik. Med Business Excellence breddar SKF sin erfarenhet från tillverkningssidan till andra processer och verksamheter inom SKF-koncernen. Business Excellence handlar om mer än bara resultat: det är ett tänkande som utmanar organisationen att fråga sig om den strävar efter resultat på bästa möjliga sätt.

Certifiering
SKFs kvalitet dokumenteras av relevanta kvalitetscertifikat, som bygger på internationella standarder och kundgodkännanden. Till exempel har SKF Engineering & Research Centre i Nederländerna erhållit ISO/EC 17025 och SKFs järnvägsverksamhet har tilldelats både ISO 9001 och IRIS-certifiering (International Railway Industry Standard). Förutom dessa globala certifieringar har SKF fått ett antal kvalitetsutmärkelser från nyckelaktörer på marknaden, som SNCF och DB.

Utmärkelser
Kundutmärkelser kan ses som ett erkännande av SKFs enastående insatser för att uppfylla och överträffa kundernas krav. Detta uppnås genom att erbjuda tillförlitliga och effektiva processer och ett program för ständiga förbättringar, med noll fel som mål. Sådana kundutmärkelser bekräftar SKFs engagemang för ständig förbättring.

INSOCOAT är ett registrerat varumärke som tillhör SKF-koncernen

Relaterat innehåll