SKF - Prof. Roberto Bassani

Passion för tribologi

Roberto Bassani har fascinerats av friktion, nötning och smörjning ända sedan begreppet tribologi myntades 1966. Hans engagemang har gett honom den högsta utmärkelsen som går att få inom området.

Text Claudia B Flisi  Foto Maurizio Camagna

Övrig industri Övriga produkter Övriga tjänster

Sammandrag

Roberto Bassani
Född: 1931
Bor: I Pisa, Italien
Utbildning: Filosofie doktor i ingenjörs­vetenskap vid universitetet i Pisa
Livsverk: Har författat mer än 300 vetenskapliga artiklar, organiserat flera internationella konferenser och skrivit läroböcker i tribologi. Grundare av den italienska tribologiföreningen AIT och dess första ordförande. Mottog 2006 utmärkelsen Tribology Gold Medal.

Relaterade länkar

Italian Tribology Association

Italiens mest kända renässansman, Leonardo da Vinci, uppfann inte tribologi. Studiet av friktion, smörjning och slitage har pågått under åtminstone 6 000 år men ett ord för att beskriva området fanns inte på Leonardo da Vincis tid. Inte desto mindre förstod han flera av de underliggande principerna, skrev ner dem och gjorde ritningar av maskiner där det framgår att han hade kunskaper på området.

Cirka 500 år senare fascinerades en annan italienare, Roberto Bassani vid universitetet i Pisa, också av hur ytor interagerar. Roberto ­Bassani hade avslutat sin ingenjörsutbildning 1963 och arbetade som forskningsassistent på universitetet men sökte efter ett område att fokusera på.

Samtidigt sökte den brittiska regeringen efter något som skulle kunna hjälpa de statliga industrianläggningarna att spara pengar och insåg att minskad energikonsumtion och mindre slitage skulle ge kostnadsbesparingar. Studier inom dessa ämnen prioriterades och 1966 myntades ordet tribologi av brittiska forskare. Ordet härrör från grekiskans tribos, som betyder ”gnida, nöta, slita”, och logia, som betyder ”studiet av”. Det markerade födelsen av det vetenskapliga område och den teknologi som definieras som studiet av ”samverkande ytor i relativ rörelse och därtill relaterade ämnen och praxis”, eller, enklare uttryckt, läran om smörjning, friktion och nötning.

Roberto Bassani blev helt fängslad av ämnet. Ända från det att han var fem år hade han velat bli ingenjör eftersom han ” tyckte om att se hur saker och ting fungerade”. Men han hittade sin inriktning först när ämnet tribologi började utvecklas till en officiell gren inom ingenjörsvetenskapen. En av pelarna inom tribologi, friktion, ses ofta som något negativt men det är inte alltid fallet och Roberto Bassani drogs till sådana oförenligheter.

– Friktionen mellan en sko och vägen gör det möjligt för oss att gå, och friktionen mellan två träbitar skapade den första gnistan som gav oss elden, säger Roberto Bassani.

Roberto Bassani har skrivit mer än 300 vetenskapliga artiklar som täcker de stora fälten inom tribologin. I mitten på 1980-talet inrättade han Tribologigruppen inom Italiens nationella forskningsråd. Hans publikationer omfattar en lärobok på engelska, Tribology, som publicerades 2013.

Roberto Bassani har också konsekvent uppmuntrat samarbeten mellan den akademiska världen och industrin. Han har sedan 1990 medverkat till att ett ökande antal representanter för industrin har deltagit i konferenser som anordnas av Italian Association of Theoretical and Applied Mechanics (AIMETA). Vidare har hans deltagande i det italienska tribologicentret (CITRIB) främjat kontakterna mellan undervisningssalarna och företagen, eftersom CITRIB huvudsakligen hämtar sina medlemmar från industrin.

År 2005 grundades den italienska tribologiföreningen (AIT), i hög utsträckning som ett resultat av Roberto Bassanis arbete. Han blev förening­ens första president och satt kvar på posten till 2009. I dag har AIT fler än 100 medlemmar, både individer och organisationer från den akademiska världen och industrin.

Roberto Bassanis arbete fick ett internationellt erkännande 2006, då han mottog Tribology Gold Medal, den högsta utmärkelsen inom området. Utmärkelsen blev ännu mer minnesvärd i och med att han fick beskedet direkt från professor H Peter Jost, som är en av den moderna tribologins fäder och den som ofta förknippas med utvecklandet av termen tribologi.

Fram till i dag är Roberto Bassani den enda italienaren bland de 38 personer som erhållit utmärkelsen. Erkännandet har bidragit till gynnandet av studiet av tribologi i Italien och legitimerat AIT, som grundades året innan han fick utmärkelsen.

Denna till synes outtröttligt arbetande professor emeritus fokuserar numera på magnetisk levitation, också kallat maglev. Han ser detta som en framtida inriktning för tribologin, tillsammans med nya material och beläggningar.

– Höghastighetsmaglev passar för länder som Ryssland och USA, med sina stora avstånd. För att komma förbi problemen med instabilitet behövs supraledande spolar under fordon som permanent kör på magnetisk räls. Naturligtvis måste allt detta testas, säger Roberto Bassani.

Och så blinkar han lite finurligt.

Tribologi och SKF i Italien
Roberto Bassani grundade det italienska tribologisällskapet 2005, med SKF som en av medgrundarna. Två år senare bjöd SKF in honom och andra italienska professorer inom teknikområdet till ett besök på företagets forskningscentrum i Nederländerna. Roberto Bassani imponerades av anläggningarna och av kvaliteten på den forskning som bedrivs där. Kollegorna han mötte var lika imponerade av mötet med Roberto Bassani, inte minst eftersom han året innan erhållit Tribology Gold Medal.

Det nära samarbetet har fortsatt. SKF var huvudsponsor av världskongressen för tribologi som hölls i Turin 2013 med mer än 1 300 deltagare från fem kontinenter. Logotypen för evenemanget, som utformats av Roberto Bassani, är en stiliserad version av Leonardo da Vincis berömda vitruviske man, omsluten av ett sfäriskt lager.

Roberto Bassani hittade sin verkliga passion när tribologin började utformas som en egen, officiell gren inom ingenjörsvetenskapen.

Relaterat innehåll