Rätt kompetens ger försörjning

Rätt kompetens ger försörjning

SKF Indias utbildningsprogram för indiska ungdomar utan utbildning skapar försörjning och förändrar liv.

Text R F Mamoowala
Foto Istock & R F Mamoowala

Fordonsmarknaden i Indien växer explosionsartat. Omkring 20 miljoner fordon tillkommer varje år, vilket betyder att behovet av utbildade mekaniker för att serva dem också växer. I Indien innebär emellertid bristen på formell utbildning ofta avsaknad av den kunskap som krävs för att kunna försörja sig på lång sikt.

YES för mekaniker

SKF India har sex tillverkningsanläggningar och tolv kontor med totalt omkring 3 300 anställda och drygt 300 återförsäljare i Indien. Nu gläds företagsledningen åt de 196 mekaniker som redan utbildats inom ramen för YES. Anställningsgraden är hög, 84 procent, och månadslönerna sträcker sig från 7 000 till 12 500 rupier (930 till 1 600 kronor).

YES utbildar också kvinnliga mekaniker. I den första kullen fanns det bara en kvinnlig elev, men antalen har stigit i efterföljande kullar. Vidya Choudhary, tvåbarnsmamma från enkla förhållan­den, var den första kvinnan som antogs. Hon genomförde framgångsrikt sin utbildning och arbetar nu med återförsäljning på Force Motors.

För att förse unga arbetare med rätt kompetens så att de kan livnära sig som fordonsmekaniker har SKF India lanserat programmet YES. YES står för Youth Empowerment at SKF och finns i Pune och Bengaluru, två städer där SKF har fabriker.

En statlig rapport konstaterar att det snart kommer att behövas omkring 120 miljoner utbildade arbetare inom olika delar av den indiska tillverkningsindustrin och tjänstesektorn.

– För att kunna dra nytta av våra demografiska tillgångar är det helt avgörande att erbjuda de unga en lönsam sysselsättning. Rätt utbildning är nödvändig för att överbrygga klyftan mellan arbetsmarknadens krav och den befintliga kompetensen, säger Shishir Joshipura, VD och landschef för SKF India Ltd.

Vi vill ge ungdomarna en plattform och hopp om att kunna utforma sin egen framtid.
Shrikant Savangikar, SKF Indias chef för business excellence, kvalitet och hållbarhet

Han förklarar att SKFs fokus är att ”göra skillnad för dem som deltar i våra samhällsutvecklings­program”. Tack vare YES skapas en möjlighet att låta SKFs kompetens och resurser komma till nytta för ungdomar mellan 18 och 24 år från ekonomiskt utsatta bakgrunder, och ge dem den kunskap som krävs för att kunna försörja sig.

YES är SKF Indias viktigaste program inom ramen för företagets sociala ansvarsåtagande (CSR). Programmet startade i Pune 2013 och ytterligare ett har sedan dess startats i Bengaluru. Kursen, som är på ett halvår, har utformats med tanke på dagens krav från fordonsindustrin och omfattar både reparationer och underhåll.

Försäljning och råd

evolution@skf.com

YES-anläggningen i Pune

Undervisning i YES-anläggningen i Pune.

– Vi har tittat på vilken utbildning som krävs för att ungdomarna ska kunna ta kommandot över sitt liv och få sysselsättning med en rimlig lön. Vi vill ge dem en plattform och hopp om att kunna utforma sin egen framtid, säger SKF Indias chef för business excellence, kvalitet och hållbarhet, Shrikant Savangikar.

YES är delvis resultatet av en studie som SKF genomfört och som visar att det råder brist på utbildade mekaniker för att serva dagens komplexa fordon. Denna brist utgjorde helt klart en jättemöjlighet att samtidigt råda bot på kompetens­bristen inom modern fordonsservice och hjälpa till att lösa arbetslöshetsproblemen för de indiska ungdomar som är på väg ut på arbetsmarknaden.

För att förverkliga YES samarbetar SKF med två icke vinstdrivande organisationer som redan arbetar med underprivilegierade ­ungdomar. I Pune är Don Bosco Technical Institute genomförandepartner och i Bengaluru är det Sambhav Foundation.

Utbildningsanläggningen i Pune
I SKFs YES-anläggning på Don Boscos campus i Pune lyssnar en grupp elever iförda likadana prydliga blå tenniströjor uppmärksamt när deras lärare förklarar de tekniska detaljerna i en frilagd motor. Det här är en komplett verkstad med såväl delar som hela bilar, och här får eleverna praktisk erfarenhet av att reparera och serva fordon. Varje utbildningsgrupp består av 25 ungdomar.

Kursen omfattar även e-inlärning, kommunikation och grundläggande kunskaper i engelska, personlig utveckling, kundbemötande, receptionsarbete och ekonomisk grundutbildning. Det långsiktiga målet är att skapa egenföretagare, därför ingår även lektioner i hur man blir en framgångsrik verkstadsägare, berättar Shrikant Savangikar.

YES-anläggningen verkstad

YES-anläggningen i Pune är en komplett verkstad där det finns såväl delar som hela bilar och motorcyklar, och där eleverna får praktisk erfarenhet av att reparera och serva fordon.

YES möter den indiska statens krav på att stora företag ska avsätta 2 procent av sina vinster till CSR-projekt. Shrikant Savangikar påpekar att SKF har utfört CSR-aktiviteter sedan 2005.
– Vi behövde inget statligt direktiv för att göra det, säger han.

Genom ett annat av SKF Indias program får unga pojkar och flickor fotbollsträning och varje år skickas en grupp till Sverige för att delta i Gothia Cup.

Inom ramen för YES finns i nuläget alltså två centra igång och ytterligare tre planeras i städer där SKF är etablerat − i Haridwar i delstaten Uttarakhand (norra Indien), Guwahati i Assam (nordöstra Indien) och Ahmedabad i Gujarat (västra Indien). Målet är att utbilda 5 000 unga arbetare på fem år.

Stiftelserna Don Bosco och Sambhav, som har sina egna nätverk, ansvarar nu för att rekrytera deltagare till programmen. Deltagare från landsbygden erbjuds inkvartering på vandrarhem och SKF står för kostnaderna för mat och logi. Förhoppningen är att några av programmets elever, efter att ha arbetat i två–tre år, kommer att söka stöd från SKF för att starta sina egna verkstäder, vilket det finns ett enormt behov av i Indien. När det blir aktuellt åtar sig SKF att ge dem ett startpaket och stöd i bankkontakterna.

Relaterat innehåll