Raka spåret framåt

Raka spåret framåt

Indonesiens statligt ägda järnvägsoperatör transporterar varje år över 300 miljoner passagerare och cirka 30 miljoner ton gods. När järnvägsnätet nu står inför en större utbyggnad, arbetar bolaget hårt på att höja ribban för såväl kvalitet som yrkeskunnande.

Text Daniel Dasey
Foto PT Kereta Api Indonesia

Järnvägsteknik Koniska rullager

Fakta

PT Kereta Api Indonesia
PT Kereta Api Indonesia (Persero), med huvudkontor i Bandung, Java, är en statligt ägd järnvägsoperatör i Indonesien. För närvarande återfinns bolaget på de två största öarna − Java, med en befolkning på 124 miljoner, och Sumatra, med en befolkning på 47 miljoner. En större utbyggnad av järnvägsnätet pågår.
www.kereta-api.co.id

SKF koniska rullagerenheter
SKFs koniska rullager är både tätade och försmorda. De levereras som kompletta enheter, förberedda för en enkel och snabb montering. Lagren har optimerad mikro-geometrisk form på löpbanorna, optimal kontakt mellan rullarnas ändplan och innerringens fläns, en logaritmisk rullprofil som effektivt reducerar kantspänning, samt säkra och pålitliga polymerhållare. Kundfördelarna är hög säkerhet och pålitlighet, låg energianvändning, enkel montering och låga kostnader under hela brukbarhetstiden. Bland de främsta tekniska funktionerna hör längre livslängd för tätningar och smörjning, lägre driftstemperatur, lägre energianvändning och ökad miljövänlighet. Allt sammantaget ger detta en mer kostnadseffektiv verksamhet.

De 17 000 öar som utgör landet Indonesien är oändligt vackra med sina vulkaner och tropiska regnskogar. Men samma vackra landskap som lockar miljoner turister varje år utgör en utmaning för Indonesiens statligt ägda järnvägsoperatör PT Kereta Api (Persero).

Järnvägsnätet sträcker sig över de största öarna, Java och Sumatra, och löper ofta över mjuk vulkanisk mark som har en benägenhet att erodera under den årliga monsunens skyfall. Då krävs det noggrann planering och övervakning för att förhindra förseningar och undvika förstörda spår.

SKF uppfyller PT KAIs krav på service.
Pak Solihin, biträdande logistikchef, PT KAI

− Klimatet kan vara en stor utmaning, i synnerhet under monsunsäsongen. På Java är jordbruksmarken mycket lös och mjuk, men vi har den erfarenhet som krävs och vet i vilka områden som vi behöver vara särskilt försiktiga och där kan vi förhindra de flesta incidenter, säger Pak Solihin, biträdande logistikchef på PT KAI.

Underhållsarbete på den indonesiska järnvägen.

Underhållsarbete på den indonesiska järnvägen.

Edi Sukmoro, verkställande direktör på PT KAI, påpekar att utmaningarna till trots transporterade företaget förra året cirka 326 miljoner passagerare och omkring 30 miljoner ton gods på cirka 500 mil järnväg.

Under perioden 2014–2019 kommer PT KAIs planerade investeringar att öka med närmare 300 procent, en tredubbling jämfört med perioden 2010−2014.
Edi Sukmoro, verkställande direktör, PT KAI

Indonesiens ekonomi växer snabbt och befolkningen överstiger nu 250 miljoner, och därför är en större utbyggnad av järnvägsnätet ett måste.

Nya och utökade järnvägslinjer ska enligt planerna sättas i drift på öarna Sumatra och Sulawesi 2018. Nyligen fick även ett kinesiskt-indonesiskt konsortium grönt ljus för bygget av en höghastighetslinje mellan två städer på Java − Jakarta och Bandung. Dessutom planeras en järnvägslinje mellan Jakartas Soekarno-Hatta International Airport och centrala Jakarta.

− Under perioden 2014–2019 kommer PT KAIs planerade investeringar att öka med närmare 300 procent, en tredubbling jämfört med perioden 2010−2014. Totalt kommer cirka 1,49 miljarder euro att investeras, säger Edi Sukmoro.

Edi Sukmoro, VD för PT KAI.

Edi Sukmoro, VD för PT KAI.

Samtidigt med utbyggnaden arbetar PT KAI med att öka kvaliteten inom hela organisationen. En del av processen består i att höja vagnparkens standard och förbättra kvaliteten på komponenterna och underhållet. Vagnparken består för närvarande av 516 lok, 1 722 passagerarvagnar och 8 171 godsvagnar, samt 973 pendeltåg. Inom kort kommer betydande vagnparksvolymer att köpas in för användning på det utökade järnvägsnätet.

Pak Solihin berättar att SKF har levererat koniska rullager till PT KAIs gods- och passagerarvagnar under många år och sedan 2012 är SKF kontrakterad leverantör. Koniska rullager av C-klass, tillverkade i SKFs fabrik i kinesiska Nankou, används i passagerarvagnarnas boggi och för godsvagnar används koniska rullager av C-klass eller D-klass, beroende på driftförhållanden.

Förberedelser för service på ett av loken hos PT KAI.

Förberedelser för service på ett av loken hos PT KAI.

− En stor del av den befintliga rälsen är smalspårig och förutsättningarna är inte alltid optimala, så vi behöver komponenter som är erkänt driftsäkra och hållbara. SKF har visat att bolaget kan tillhandahålla precis det, säger Pak Solihin och tillägger att SKF, i likhet med PT KAI, strävar efter högsta kvalitet.

− Vi är glada över samarbetet med SKF. Bolagets långa erfarenhet av innovationer inom lager, och dess kvalitetsstandarder och teknisk färdighetsnivå samt ledande produktutbud, innebär att SKF uppfyller PT KAIs krav på service.

SKF tillhandahåller även tätningslösningar för eftermarknaden, demonteringsverktyg och utbildning för underhållsteam på PT KAIs regionala verkstäder i Lahat, Tegal, Medan och Surabaya.

Argo Parahyangan-tåget korsar Cibisoro-bron på västra Java.

Argo Parahyangan-tåget korsar Cibisoro-bron på västra Java.

Enligt Ola Jernberg, VD för SKF i Indonesien, hjälper positionen som kontrakterad leverantör SKF att ta steget från att enbart vara PT KAIs transaktionspartner till att bli en strategisk samarbetspartner.

− PT KAI har åtagit sig att skapa en järnvägsinfrastruktur som ska säkerställa Indonesiens fortsatta utveckling. Bolaget har även förbundit sig att höja standarden inom verksamheten. Vi hoppas att även fortsättningsvis kunna tillhandahålla underhållsmetodik, verktyg och tekniskt kunnande för att hjälpa bolaget på den resan, säger Ola Jernberg.

Relaterat innehåll