Clearing the air

Ren rök

Varje år dör flera miljoner människor av den giftiga röken från träkolsbrasor. Kolet har dessutom en förödande inverkan på miljön. Men det svensk-zambiska företaget Emerging Cooking Solutions har hittat en effektiv lösning på problemet.

Text Sara Bergström Foto Emerging Cooking Solutions, Tobias Ohls

Övrigt (lagerenheter) Övrig industri Övriga tjänster

Fakta

Emerging Cooking Solutions och SKF

SKF i Zambia har stöttat Emerging Cooking Solutions genom att tillhandahålla nya lager till företagets pelletsmaskin. SKF har också subventionerat spisar till företagets medarbetare. Gemensamt för SKF och Emerging Cooking Solutions är även att båda företagen har uppmärksammats av Världsnaturfonden (WWF) för sitt klimatarbete – SKF genom sitt deltagande i WWF Climate Savers-program, och Emerging Cooking Solutions genom sitt erkännande som en WWF Climate Solver.

www.emerging.se

Relaterade länkar

www.emerging.se

Försäljning och råd

Wilfred Tembo, Wilfred.Tembo@skf.com

När Per Löfberg, en av grundarna av det svensk-zambiska företaget Emerging Cooking Solutions, nyligen besökte SKF i Göteborg hade han med sig en av de bärbara matlagningsspisar som hans företag har börjat sälja i Zambia. Spisarna är ett sätt att minska det stora antal dödsfall som inträffar i världen på grund av att maten lagas över öppen eld.

Det är bränslet, inte spisen i sig, som är den viktigaste delen av Per Löfbergs initiativ. I Zambia, liksom i många andra afrikanska länder, har jakten på ved till matlagning lett till en enorm skogsavverkning. I vissa länder har mer än 95 procent av skogarna försvunnit. Samtidigt går miljontals ton biomassa till spillo när drivor med jordnötsskal, sågspån och spill från sockerrör ruttnar bort eller bränns upp. Emerging Cooking Solutions lösning på problemet är att omvandla det biologiska avfallet till bränsle.

– I pulvriserad form går det inte att använda biomassa för att laga mat. Men det blir möjligt när man komprimerar massan till briketter eller pellets, säger Per Löfberg.
Han bär ut en liten spis på balkongen, fyller den med pellets och tänder. Efter några minuter börjar pelletsen omvandlas till gas. Löfberg ställer då en kastrull med vatten på spisen, och vattnet kokar snabbt upp.

– Man sparar minst en timme om dagen på att använda pellets i stället för träkol, tid som kan användas till mer produktivt arbete, säger Per Löfberg.

Vad som är ännu viktigare är att röken från pelletsen inte är giftig. En studie genomförd av World Bank Group visar att fyra miljoner människor årligen dör i förtid på grund av giftig rök från matlagning. Samtidigt svarar öppna eldar för hela 18 procent av växthuseffekten.

– En inte planerad bieffekt, som många kvinnor betraktar som en av de stora fördelarna, är att man inte blir smutsig när man lagar mat, eftersom pelletsspisen inte lämnar ett lager av koldamm över allting som en koleldad spis gör, säger Per Löfberg.

Det var för två år sedan som Per Löfberg tillsammans med Mattias Ohlson grundade Emerging Cooking Solutions. Vid den tiden drev de ett konsultföretag som var specialiserat på att hjälpa andra företag i enlighet med principen ”vagga till vagga”, en metod som fokuserar på att tillverka produkter utan att samtidigt generera oanvändbart avfall. Allt restmaterial ska kunna återanvändas som näringsämnen i jorden eller omvandlas till nya råvaror.

– När vi tittade på olika materialflöden insåg vi vidden av det problem som är så vanligt i Afrika. Att ta en uppvuxen skog och förvandla den till kol är en enormt improduktiv process. Det går åt sex ton virke för att framställa ett ton kol. Dessutom är röken från träkol giftig och träden återplanteras inte, säger Per Löfberg.

Trots att idén med att ersätta kolspisar med pelletsspisar hade funnits i många år, producerade man inte pellets i Afrika. Per Löfberg och Mattias Ohlson bestämde sig för att inleda ett testprojekt. Frågan var bara var de skulle börja. I det läget blev Per Löfberg inbjuden att besöka den svenska ambassaden i Zambia. Där fick han höra om de enorma bergen av sågspån som gruvorna i Zambias kopparbälte genererar.

– Plötsligt blev det så tydligt. Det här området hade oerhörda mängder outnyttjad biomassa, säger Mattias Ohlson.

Nästa steg var att köpa in en pelletsmaskin och installera den i närheten av ett sågverk i staden Kitwe. Det visade sig dock att maskinens lager och andra delar var gamla och i dåligt skick. Och de ständigt förekommande strömavbrotten i Zambia med ständiga driftstopp för maskinen gjorde inte saken bättre.

– Då gick SKF i Zambia in och försåg oss med nya lager, vilket var till otroligt stor hjälp, säger Per Löfberg.

Produktionen har pågått sedan juni 2013 och har väckt stor uppmärksamhet. Utöver spisar för hemmabruk säljer företaget spisar för professionell användning på restauranger, i barnhem och skolor samt i andra inrättningar där man lagar mat. Eftersom pellets är betydligt billigare än kol kan företag och organisationer snabbt tjäna in kostnaden för spisen men det är svårare när det gäller hushållsspisar trots att de bara kostar runt 300 kronor. Även om det går fort att tjäna in kostnaden är det många människor som helt enkelt inte har råd att betala så mycket på en gång.

– Vi köper in spisarna själva och säljer dem till anskaffningspris, men företaget är för litet för att kunna subventionera dem i någon högre grad. Det var därför vi startade en kampanj på nätet som heter Gebortenspis, som gör det möjligt för sponsorer att hjälpa människor i Zambia att köpa spisar. Vi samarbetar också med ett stort antal företag vars anställda har möjlighet att sätta undan en del av sin lön i tre eller fyra månader för att kunna köpa en spis, säger Per Löfberg.

Under de senaste månaderna har företagets omsättning ökat med 30 procent per månad. Målet för 2015 är att 15 000 hushåll ska använda pelletsspisar i stället för koleldade spisar.
– Under året planerar vi att testa nya marknader i Afrika. Vårt långsiktiga mål är att helt få bort användningen av kol för matlagning i Afrika. Om vi kan hjälpa till med den här utvecklingen gör vi det så gärna – om inte annat så genom att inspirera andra, säger Per Löfberg.

 

Pelletsmaskinen
Emerging Cooking Solutions pelletsmaskin är utrustad med två pressar. Om båda är i drift samtidigt har maskinen en årlig kapacitet på cirka 3 000 ton. Maskinens växellåda, motor och pressningshjul innehåller cirka tio lager, som utsätts för stora krafter och kraftiga vibrationer i en varm och dammig miljö. Därför är det viktigt att lagren är av extremt hög kvalitet.

Processen börjar med att råvaran – i det här fallet grovt sågspån – blåses in i en hammarkvarn. Där mals spånet ner till mindre partiklar, inte större än fem millimeter.

Hammarkvarnen är också utrustad med en sikt för att få bort eventuella stenar. Sedan blåses sågspånet in i en stor container utrustad med omrörare. Där pressar två skruvtransportörer sågspånet genom en hålförsedd stålskiva. Håldimensionerna varierar beroende på typen av råvara, men det vanligaste är 8 millimeter. När spånet har komprimerats släpps pelletsen ner på ett band och transporteras till ett kyltorn. När pelletsen har svalnat flyttas de över till ett annat band och packas slutligen i säckar.

Relaterat innehåll