Samarbete med GE Oil & Gas

Samarbete med GE Oil & Gas

Ett samarbetsavtal, som är icke-exklusivt och licensbaserat, har tecknats mellan SKF och GE Oil & Gas. Syftet med samarbetet är att vidareutveckla aktiv magnetlagerteknik inom olje- och gassektorn. Som en del av avtalet kommer GE Oil & Gas att utnyttja SKFs ledande magnetlagerteknik såväl inom sitt eget utvecklingsarbete som vid installation, test och underhåll hos sina kunder. Samarbetet skapar också förutsättning för att bredda användningsområdet för aktiv magnetlagerteknik till andra turbomaskiner från GE Oil & Gas.

Relaterat innehåll