Siktar mot stjärnorna

Siktar mot stjärnorna

I Chile byggs ett teleskop som kommer att förändra vårt sätt att se på universum.

Text Richard Surman
Foto LSST & Getty Images

Flyg- och rymdteknik

SKFs hydrostatiska lagersystem

Inom ramen för SKFs hydrostatiska lagersystem (HBS) har företaget utvecklat specifika hydrauliska blocklager för azimut- och elevationsaxlarna i LSST, som uppfyller mycket högt ställda krav. HBS-lagren är självinställande med hög noggrannhet och låg friktion (nollfriktion vid start) och har tillräcklig styvhet i lagerfästena för att stå emot seismiska rörelser. Lagersystemet kan ta upp mycket stora belastningar utan slitage.

På en bergskam i Chile byggs ett nytt teleskop som ska kunna fånga in fler detaljer från rymden än något nu existerande optiskt teleskop, och samtidigt förändra vårt sätt att se på universum.

Utformningen av Large Synoptic Survey Tele­scope, eller LSST som det oftast kallas, är revolutionerande. Det är en innovativ konstruktion med tre speglar och ett exceptionellt brett synfält – motsvarande 40 fullmånar − och ska användas tillsammans med den största digitalkamera som hittills byggts. Teleskopet innebär ett helt nytt sätt att se på kosmos.

LSST ska under tio års tid undersöka universum och samla in ungefär 60 petabyte (en petabyte är en miljon gigabyte) information. Informationen ska delas med astronomer, utbildningsväsendet och allmänheten, vilket gör det möjligt för vem som helst att se objekt som är tio miljoner gånger ljussvagare än vad som kan uppfattas med blotta ögat.

Empresarios Agrupados

Empresarios Agrupados (EA) är en av Spaniens ­ledande arkitekt- och teknikkoncerner. Den grundades 1971 och har sitt huvudkontor i Madrid. Företaget ­startades ursprungligen för att bygga och driva Spaniens kärnkraftsindustri. EA har fler än 1 000 fast anställda och sysselsätter tillsammans med partnerföretagen över 9 000 medarbetare. Under 2013 hade koncernen en total omsättning på över 3,5 miljarder euro.

Från att ursprungligen ha fokuserat på kärnkraftverk och fossil­drivna kraftverk har EA breddat inriktningen till flygteknik, förnybar energi, teleskop, kärnfusion och energiproduktion från vätgas. Den internationella ­verksamheten inom ­Empresarios Agrupados Interna­cional SA täcker över 40 länder.

www.empresariosagrupados.es
www.lsst.org

Storleken och omfattningen av ett projekt begränsas endast av ingenjörens fantasi och intelligens.
Alfredo Orden, chef för komponentgruppen på EAs mekaniska avdelning

LSST ligger på bergskammen Cerro Pachón i Coquimboregionen i Chile. Teleskopet ska ta fler än 800 panoramabilder varje natt med en digital­kamera med 3,2 miljarder pixlar. Var tredje natt kommer det att skapa en animerad, tredimensionell kosmisk karta av himlavalvet. Användnings­om­rådet för insamlade data är nästintill ­obegränsat. Informationen kan bland annat användas för att förbättra vår förståelse av mörk materia och mörk energi, följa flyktiga objekt, utforska fjärran solsystem, kart­lägga den optiska himlen, utforska formen och strukturen hos vår egen galax och även upptäcka och följa farliga asteroider som potentiellt kan träffa jorden. Data som samlas in, drygt 15 terabyte per natt, bearbetas av National Center for Supercomputing Applications vid University of Illinois i Urbana-Champaign i USA. Därifrån vidarebefordras relevant information till andra optiska teleskop som är bättre rustade att observera enskilda händelser och objekt.

LSST, huvuddelar

LSST, huvuddelar:

1. 350 ton tungt teleskop
2. 16 meter högt tele­skopstativ
3. 11 meter brett vind- och regnskydd
4. 30 meter hög kupol
5. 27 meter hög vertikal lyftplattform
6. Renrum för kamera
7. Primär- och tertiärspegelenhet (M1M3), 75 ton
8. Beläggningskammare
9. Kontrollrum
10. Verkstad

Det grundläggande konceptet är enkelt − att under en tioårsperiod göra en frekvent och omsorgsfull undersökning av hela den ­synliga delen av himlavalvet med syftet att skapa den största astronomiska bild- och datakatalog som hittills funnits. Det spanska teknikföretaget Empresarios Agrupados (EA) fick uppdraget att utveckla och leverera detaljplanen för projektet, samt att leda konstruktion, tillverkning, montering och provning av LSST. EA har tidigare erfarenhet av att bygga stora teleskop, framför allt GranTeCan-teleskopet på den kanariska ön La Palma. Det nu aktuella teleskopet tillverkas vid stålbyggnadsföretaget Asturfeito i spanska Asturias.
        

Försäljning och råd

evolution@skf.com

Alfredo Orden, chef för komponentgruppen på EAs mekaniska avdelning, leder ett team av 20 ingenjörer specialiserade inom mekanik, styr­system, elteknik, konstruktion och formgivning.

– Det finns ett antal utmaningar i arbetet med LSST. Att bära en spegel med en diameter på 8,4 meter och en digital sensor med tre meters diameter, skapa en bärande struktur som håller för de frekventa jordskalven i den här delen av Chile och att se till att hela konstruktionen kan riktas in med extrem noggrannhet och med minsta möjliga stille­ståndstid och underhållsbehov. Alla dessa utmaningar kräver hög nivå när det gäller den tekniska utformningen, säger han.

Men Alfredo Orden verkar ändå ta projektets storlek och komplexitet med ro.

– Ingenjörer är ingenjörer. Vi löser tekniska problem. Den största utmaningen är att vara konkurrenskraftig. Storleken och omfattningen av ett projekt begränsas endast av ingenjörens ­fantasi och intelligens. Vår inställning är att ­upprätthålla en arbetsmiljö med ett dynamiskt utbyte av idéer. Komponenterna i LSST måste ha högsta möjliga tillförlitlighet och precision för att fungera. Det är vårt jobb att se till att alla delar – inköp, konstruktion, installation och sömlös samverkan mellan alla mekaniska och elektriska system – är ­perfekta, säger han.

Finansieringsinformation: LSST finansieras av US National Science Foundation, US Department of Energy och privata bidrag som samlats in av LSST Corporation.

Relaterat innehåll