SKF sätter nya klimatmål

SKF sätter nya klimatmål

I och med 2016 års utgång avslutade SKF-koncernen ett fyraårigt program med syftet att möta klimatförändringarna. Initiativet ledde till 14 procents absolut minskning av energianvändningen i SKFs egen verksamhet och en minskning med 31 procent när det gäller utsläpp från godstransporter. Dessutom har försäljningen av SKFs BeyondZero-produkter och lösningar, som ger betydande miljöfördelar för kunderna, kommit upp i 700 miljoner euro. Det är en ökning med 15 procent jämfört med före­gående år.

SKFs nya klimatmål sträcker sig fram till 2025, med 2015 som basår. Koncernens ambition under denna period är att minska koldioxidutsläppen med 40 procent, både per ton sålda lager och per ton transporterade varor. Dessutom ska koncernen fortsätta att rapportera om sina expansiva BeyondZero-kundlösningar och om energieffektiva framsteg i den egna försörjningskedjan.

BeyondZero är ett registrerat varumärke som tillhör SKF-koncernen.

Relaterat innehåll