fig-a-nikon_factory_floor

Smart industri ger nya möjligheter

Digitalisering och mobilitet blir allt viktigare inom industrin, och allt fler apparater är anslutna till internet. Sedan ett par år har SKF tagit täten i branschen, och driver initiativet Industry 4.0, under devisen ”smartifying industry”. Den snabbast ökande uppkopplingsgraden finns inom tillverkningsindustrin, som förväntas representera närmare en tredjedel av det totala värdet av Industry 4.0. SKF gör industrin smartare – för att kunna utnyttja dessa möjligheter.

Författare:
Susanne Gerdin, kommunikationschef, AB SKF, Göteborg, Sverige

Online-tjänster Övrig industri Övriga produkter

Försäljning och råd

Maria Eriksson, Maria.Eriksson@skf.com

Under devisen ”smartifying industry” ger SKF mervärden som kunderna upplever som bättre prestanda hos verksamheter och tjänster.

– Med en smartare industri kan SKF utnyttja de möjligheter som digitalisering och mobilitet skapar, förklarar Christian Gill, SKFs direktör för Digital Business Technology.

− Det handlar om digital utveckling, vilket i praktiken innebär att ansluta utrustning till internet och kombinera det med molnlösningar och kraftfull analysteknik som skapar nya insikter. Detta hjälper SKF att bygga en stark teknisk ryggrad och att skapa ny affärsverksamhet samt möjliggör kostnadseffektivisering inom tillverkning, applika­tioner, konstruktion, produktutveckling och inom besläktade tvärfunktionella verksamheter.

– Vår strategi ”smartifying industry” innefattar smarta enheter och särskilda team för utveckling av industriell intelligens. Strategin kommer steg för steg att ge SKF ett helt nytt affärskoncept – ett nytt sätt att arbeta som också får stor inverkan på våra kundrelationer, säger Christian Gill.

SKF har som mål att samla alla digitaliserade applikationer under samma paraply med syftet att de ska kunna fungera tillsammans och låta företaget få ut mer av varje tillgång. Smartifying-konceptet testas varje dag i SKFs egen verksamhet. Erfarenheter från egen användning ger insikter för vidareutveckling och för senare framtagande av kundlösningar.

En smartare industri skapar intressanta möjligheter för SKF och för företagets kunder, oavsett om det gäller SKFs traditionella verksamhet, ny verksamhet eller förbättrad effektivitet i att utnyttja tillgångar, betonar Christian Gill.

Nya affärsmetoder genom digitalisering
SKF vill vara en föregångare för en smartare industri. Inledningsvis handlar det om nya sätt att bedriva affärer inom SKFs egna verksamhet. Smarta enheter används över hela koncernen för att SKFs medarbetare ska kunna dra nytta av mobilitet, från produktion till försäljning. Till exempel kan operatörer på en produktionslinje styra parametrar som linjehastighet och de kan omedelbart se och reagera på larm från mobila enheter som de bär fastspända på sina underarmar.

Smartifying industry på SKFs sätt
Som redan nämnts gör SKF industrin smartare genom att dra nytta av de möjligheter som digitalisering och mobilitet skapar för traditionell industri. Så här fungerar det:

Koppla upp
Data som beskriver maskiner eller tillgångar måste samlas in. För detta ändamål behöver sensorer, apparater, maskiner och annan utrustning anslutas till en central insamlingspunkt – SKF One Global Cloud Collect.

Samla in
SKFs One Global Cloud är en databank för kontinuerliga strömmar av data från sammankopplade tillgångar. Den höga kapaciteten och de låga kostnaderna för datalagring och databehandling gör det möjligt att skapa en infrastruktur för enkel och säker tillgänglighet och för smart dataöverföring.

Korrelera
Genom att söka korrelationer i tillgängliga data och utföra avancerad analys kan SKF ge djupare inblick i komponenter och maskiner, eller i systems tillstånd och uppträdande. Sådana analyser, i kombination med SKFs expertis, ger värdefullt underlag för enkelt och snabbt beslutsfattande.

Samarbeta
Anslutning, insamling och korrelering tillåter en ny typ av samverkan mellan människor, mellan människor och maskiner och maskiner emellan. Maskiner kan övervaka sig själva, analysera resultatet och autonomt optimera driftförhållanden och produktion. Resultatet är högre effektivitet och produktivitet.

MOST kopplar ihop maskiner och människor
MOST är ett stödverktyg som SKF har utvecklat för maskinoperatörer. I MOST har principerna för mobilitet, digitalisering och avancerad analys tillämpats på SKFs egna fabriksgolv. I vissa verksamheter kan en medarbetare hantera ett delvis virtuellt produktions­flöde från en smart enhet fastspänd på underarmen.

I början av varje skift loggar medarbetarna in med säker autentisering till MOST-appen och möts av ett enkelt användargränssnitt som visar fabriksgolvet. En rad symboler representerar de olika maskinerna och operatörerna kan spåra varje lagerprodukt på dess väg genom produktionslinjen. Status för maskiner identifieras med färger. Akustiska varningar ­påvisar eventuella problem. De fabriks­anställda kan via en säker chatt dela information och åtgärda problem direkt, oberoende av var de befinner sig.

Komplexa maskin- och systemdata visas i förenklad form via ett lätthanterligt användargränssnitt. Medarbetarna sparar tid genom att inte längre behöva förflytta sig i fabriken för att samla in data från olika maskiner och persondatorer. MOST-appen klarar också att sköta veckoöversynen av anläggningens maskiner.

Enlight för underhåll och tillförlitlighet
Den molnbaserade mobilitetslösningen Enlight kombinerar SKFs industriella appar med en rad mobila plattformar och med sensorteknik. Resultatet är användarvänliga och flexibla lösningar för underhåll och tillförlitlighet. SKF Enlight tillåter användare i fält att samla in och mäta data för utrustningsstatus och att vid behov ansluta sig direkt till SKFs abonnemangsbaserade kunskapstjänster för diagnostiskt stöd och rekommendationer.

SKF Enlight är inte svårare att använda än en ­vanlig app på en smartphone. Tjänsten ger kunderna direkt tillgång till specialisttjänster från SKFs kunniga ingenjörer. Bara en knapptryckning bort, med betalning efter faktisk användning. Allt kunden ­behöver göra är att anmäla sig – det ger tillgång till allt som behövs för att ­komma igång. Ingen kapitalinvestering krävs. Denna typ av lösningar för smart underhåll kan ge en tillräcklig kostnadsskillnad för att ­hjälpa även kunder med små till medel­stora produktionslinjer att förbli konkurrenskraftiga, utan att behöva flytta när de letar sätt att kapa driftkostnaderna.

I tjänsten ingår branschoptime­rade smartphones eller ­surfplattor, sensorer och molnlagring för insamlade data. ­Information från sensorerna tolkas och ­visas i form av lättillgänglig grafik som ger omedel­bar information på ­skärmen om viktiga maskinparametrar. Funktionaliteten kan utökas ­genom applikationsspecifika mallar.

Åtkomst till drift- och underhållsinformation 24/7
Molntekniken kopplar ihop de olika deltagarna i SKF ­Remote Diagnostic Services och ­erbjuder kunderna tillgång till drift- och underhållsinformation dygnet runt alla dagar i veckan. Denna kostnadseffektiva tjänst ­omfattar redan en halv miljon maskiner i världen.

Alla företag kan få tillgång till tjänsten och därmed ­analysera maskintillstånd och ­driftdata i den egna anläggningen. Allt som behövs är en ­internetanslutning. Data för anläggningen eller hela ­företaget är åtkomliga överallt. SKF One ­Global Cloud innebär också att ­kunderna snabbt kan få tillgång till programvara för tillståndsövervakning, utan att befintliga IT-system störs. SKF One Global Cloud skyddar data­integriteten i viktiga avseenden, som säkerhet, åtkomst, över­föring, lagring och säkerhetskopiering.

Stor potential
Utifrån molnteknik och hantering av stora datamängder går det att genomföra avancerad analys. Detta ger industrin stor potential att göra sina fabriker smartare, vilket betyder högre produktivitet, effektivitet och konkurrenskraft. Industrin blir smartare genom intelligenta lösnin­gar som omvandlar stora datamängder till värdefull information via anslutning, datainsamling, djupare förståelse och samarbete.

Med den ökande sammanlänkningen av komponenter och ­system genereras stora mängder data. Det behövs en plan för att ­utnyttja denna resurs på bästa sätt. Realtidsanalyser ger kunderna ­underlag för att fatta beslut medan det ­fortfarande finns valmöjligheter. ­Detta sparar resurser och minimerar onödig stilleståndstid.

Nästa revolution inom industrin

 • En smartare industri handlar om att koppla samman människor med föremål. Här ingår åtgärder för att digitalisera denna sammankoppling och utnyttja möjligheter som ökar effektiviteten och på lång sikt förändrar våra liv.
 • Effektivitet och ökad försäljningsvolym genom nya digitala produkter och lösningar förutses inom fem år leda till omkring 110 miljarder euro i ökade intäkter och en effektivitetsvinst på 18 procent i den europeiska industrin.
 • I dag ansluts omkring 160 nya föremål per sekund till internet.
 • Det handlar om att omvandla industrin genom anslutning, insamling, korrelering och samordning av data.
 • Bland vinsterna av dessa åtgärder kan nämnas förbättrad kontroll, öppenhet, snabbhet, produktivitet, modularitet, tillgänglighet, säkerhet och hållbarhet.

SKF MOST

 • SKF MOST är en app som kopplar samman fabriksanställda med dynamiska data från produktionsutrustningen. Därmed blir det möjligt för personalen att samarbeta, lösa problem och förbättra produktiviteten.
 • Appen har ett lättanvänt gränssnitt.
 • Appen ansluter enheter samt samlar in, korrelerar och samordnar data.
 • Med hjälp av SKF MOST kan en ny operatör ställa om en slipmaskin på mindre än två timmar, medan den genomsnittliga tiden för en erfaren operatör som arbetar på konventionellt sätt är över tre timmar. Detta kommer att spara mycket pengar.
 • Appen ger mervärde i form av kunskapsdelning, snabb och uppdaterad information, problemlösning, förbättrad säkerhet och spårbarhet, mindre spill och rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt.

SKF Enlight

 • SKF Enlight är en app för datainsamling som kan anslutas till flera viktiga sensorer i processen.
 • Sensorerna skickar driftdata till en smartphone eller en surfplatta via bluetooth. Appen är ansluten via molnet. Den beräknar lagerkondition och redovisar nödvändiga åtgärder.
 • Appen har ett lättanvänt gränssnitt – ingen ytterligare utbildning eller särskilda experter krävs.
 • Om ett felmeddelande eller en varning skulle dyka upp behöver användaren bara trycka på en knapp för att få en expertanalys från SKF Remote Diagnostic Centre.
 • Appen sparar arbete genom att kunden inte behöver ta isär utrustning och dokumentera komponenter manuellt.
 • Smartphones och surfplattor kan anpassas för miljöer med explosiv atmosfär.
 • Appen ansluter enheter samt samlar in, korrelerar och samordnar data.
 • Appen ger mervärde i form av lägre kostnader, snabb och enkel hantering och omedelbar kontakt med SKFs experter.

Mobila och molnbaserade lösningar kombinerar industriella applikationer utvecklade av SKF med en rad mobila plattformar och sensorteknik. Resultatet är användarvänliga och flexibla lösningar för underhåll och tillförlitlighet. Produktionslinjeoperatörer styr parametrar som linjehastighet och kan omedelbart se och reagera på larm från mobila enheter. Komplexa maskin- och systemdata visas i förenklad form via ett lätthanterligt användargränssnitt.

Relaterat innehåll