SKF Quickgrip Bolt.

Snabbkopplat med SKF Quickgrip Bolt

Försäljning och råd

evolution@skf.com

Nu går det ännu snabbare att koppla ihop axelflänsar med den nya patentsökta, hydrauliskt expanderbara SKF Quickgrip Bolt. De nya bultarna, liksom de tidigare SKF Supergrip Bolts, kan användas för att snabbt och säkert koppla ihop två flänsförsedda axlar. Det används för många typer av marina framdrivningssystem, roder och andra kritiska applikationer. Med de nya SKF Quickgrip-bultarna kan underhållsingenjörer demontera och montera flänsade drivaxelkopplingar i ett enda steg. Direkt efter montering kan bulten överföra stora belastningar, både radiella och axiella, utan risk för glidning i flänskopplingen.

Relaterat innehåll