Storartat

Storartat

Gigantiska riggar på SKFs nya testcenter i Tyskland används för att göra fullskaletest på mycket stora lager.

Text och Foto Dietmar Seidel

Cylindriska rullager Forskning & teori

Försäljning och råd

evolution@skf.com

SKF har investerat omkring 40 miljoner euro i ett banbrytande projekt i Tyskland, med målet att göra avgörande framsteg i teknikutvecklingen kring framtida stora lager.

Två nya testriggar vid Sven Wingquist testcenter i Schweinfurt kommer att förbättra nuvarande simuleringsmodeller och bidra till resursbesparande och höggradigt kundanpassad tillverkning av stora lager i framtiden.

Hjärtat i den större av de båda innovativa testriggarna är en stålskiva som väger 125 ton. Med hjälp av denna skiva, som mäter sju meter tvärs över, leds de samlade krafterna från 64 axiella och radiella cylindrar till lagret som testas.

På detta sätt kan de belastningar som påverkar ett huvudlager i ett vindkraftverk under loppet av ca 20 år simuleras med stor realism på bara några veckor. Detta sparar mycket tid och energi under testerna, särskilt som den spillvärme som genereras av riggarna kan återvinnas.

De insikter som vinns från både den större och den mindre testriggen ska leda fram till mycket energieffektivare tillverkningsteknik, vilket kommer att minska materialförbrukningen avsevärt.

Det är mot denna bakgrund som ­Bayerns ministerium för ekonomi och media, energi och teknik bidrar till den större testriggen, ”Goliath”, med cirka 1,9 miljoner euro. Den mindre riggen, ”David”, (avsedd för att testa stora lager till olika applikationer inom industrin) har införts i det miljöinnovationsprogram som drivs av Tysklands förbunds­ministerium för miljö, naturskydd, byggande och kärnsäkerhet. Denna rigg får statlig finansiering motsvarande cirka 1,6 miljoner euro.

Relaterat innehåll