Tysta transporter

Tysta transporter

Text Erik Aronsson
Foto Stefan Tesche-Hasenbach, WSW & SKF

Smörjmedel Järnvägsteknik

Hängbanan i den gamla tyska stålstaden Wuppertal är ett världsberömt landmärke. Sy­stemet har sedan 1901 tran­sporterat passagerare på höjder upp till tolv meter. Det var när det blev för trångt på gatunivån som konstruktörerna av denna speciella lösning för spårbunden trafik riktade blicken uppåt. När hängbanesystemet konstruerades i slutet av 1800-talet var Wuppertals centrum extremt tätbebyggt. Det enda utrymme som stod till buds för kollektivtrafik var den fria luften ovanför floden Wupper, som gett staden dess namn.

Numera är hängbanan 13,3 kilometer lång, varav 10 kilometer löper direkt över ­floden. Under rusningstid trafikeras banan av 22 tredelade vagnar som går i 10-minuterstrafik. Eftersom vagnarna ofta passerar bostadshus strävar operatören WSW (Wuppertaler Stadt­werke) efter att de ska hålla extra låg ljudnivå. För att uppfylla detta krav har WSW valt en innovativ lösning från SKF – smörjsystemet EasyRail Airless som smörjer hjulflänsarna och därmed minskar friktionen mellan hjulfläns och skenkant. Detta sänker ljud­nivån avsevärt.

Försäljning och råd

evolution@skf.com

Systemet är konstruerat så att smörjmedlet levereras från en pumpenhet med behållare i en smörjkrets till elektromagnetiska doseringspumparna vid varje hjul.

Systemet är konstruerat så att smörjmedlet levereras från en pumpenhet med behållare i en smörjkrets till elektromagnetiska doseringspumparna vid varje hjul. Den elektromagnetiska pumpen tillför en i förväg definierad mängd smörjmedel till respektive hjulfläns utan att man behöver använda väsande tryckluft. Varje doseringspump är utrustad med en värmare som garanterar att smörjningen fungerar även vid kyligt väder.

Thomas Kaulfuss, teknisk driftchef på WSW, anser att samarbetet med SKF fungerar utmärkt.
– Vi har ett perfekt lagarbete och vi kommer att nå vårt mål att minimera ljudnivån, säger Thomas Kaulfuss.

Relaterat innehåll