Compañía Minera Antamina S.A.

Underhålls-
avtal i Peru

Gruvbrytning, olje- och gasutvinning

Gruvbolaget Compañía Minera Antamina S.A. (Antamina) har tecknat ett ­treårigt avtal med SKF, enligt vilket SKF ska leverera förebyggande underhåll för att öka driftsäkerheten i utrustningen vid Antaminas koppardagbrott i Peru. SKF ska leverera förutseende underhåll enligt bästa praxis, inklusive icke-förstörande tester av kritisk gruv- och anläggningsutrustning, för att diagnostisera de bakomliggande orsakerna till maskinhaverier i gruvan. Tillsammans med Antaminas underhållspersonal ska SKF sedan vidta nödvändiga åtgärder för att eliminera problemen.

Relaterat innehåll