Undervattensbyte av SKFs stabilisator

Undervattens-
byte av SKFs stabilisator

Marine solutions

De flesta moderna kryssningsfartyg är utrustade med ett par hydrauliskt styrda stabilisatorer under vattenlinjen. Dessa fenor har till uppgift att motverka rullning i grov sjö.

Resor över öppet hav bjuder ofta på överraskningar. Vid en planerad inspektion av ett kryssningsfartyg år 2014 upptäcktes skador på babords stabilisator, sannolikt orsakade av flytande skräp. För att undvika ytterligare skador beslutade man att ta stabilisatorn ur drift till nästa planerade översyn av fartyget.

I mars 2017 lades fartyget i torrdocka i Hamburg, Tyskland för fem dagars översyn. Ett team av mariningenjörer från SKF i Hamburg skickades till varvet för att demontera och reparera stabilisatorn. När den demonterades från skrovet visade sig skadorna vara allvarligare än väntat. Flera kritiska delar i stabilisatorns mekanism hade deformerats eller gått sönder, och den tid som var inplanerade i torrdockan räckte inte till för reparation.

Undervattensbyte av SKFs stabilisator

 

För att inte störa kryssningsprogrammet bestämde sig SKF och fartygets ägare för en radikal åtgärd: undervattensbyte vid första lämpliga tillfälle.
      

Försäljning och råd

evolution@skf.com

I början av november 2017 anlöpte fartyget Kanarieöarna där man skulle ligga i hamn i 58 timmar. Under perfekta förhållanden, klart vatten och milda vattentemperaturer, installerades en vattentät kupol runt stabilisatorboxen på insidan av skrovet så att dykare på ett säkert sätt kunde ta bort de stålplattor som tidigare tätade öppningen. Den nya stabilisatorn sänktes sedan till rätt nivå, varefter dykarna förde den i exakt läge och monterade den.

Relaterat innehåll