17-4-best-supplier-award-featured

Utmärkelse till bästa leverantör

SKF har erhållit ­utmärkelsen Best Supplier of the Year från Traktionssysteme Austria (TSA) som ett erkännande av SKFs bidrag till traktionssystemtillverkarens framgångar. SKF fick högsta poäng inom TSAs alla fyra utvärderingskriterier – ­kvalitet, logistik, pris och övrigt. Sistnämnda kategori inkluderar allmän kundservice, problemlösningsförmåga och miljöansvar.

Relaterat innehåll