Skiss över SKF Flowline.

Utvidgat avtal med Valmet

Massa och papper

Försäljning och råd

, evolution@skf.com

SKF har tecknat ett avtal som utvidgar företagets långsiktiga samarbete med Valmet, som är en global leverantör av teknik, automation och tjänster för massa-, pappers- och energiindustrin. SKF ska leverera lager, lagerenheter och smörjsystem till företaget.

– Vi stöder Valmets ambitioner att maximera effektiviteten av sina investeringar inom teknologisk utveckling genom att jobba med deras process för ”design-to-cost” i vår egen produktutveckling, säger Erik Nelander, direktör för industriell försäljning i Europa, Mellanöstern och Afrika.

− Vår tillverkning och vår FoU-närvaro i Finland, Sverige och Kina ger oss lokalkännedom och de korta ledtider som Valmet kräver. Genom att utnyttja vår stora lagerkompetens kan slutanvändare maximera nyttan av sina maskiner.

SKFs skräddarsydda lager- och lagerenhetslösningar har utvecklats med fokus på att minska konstruktions- och tillverkningskostnaderna för Valmet och att minska driftskostnaderna för maskinägare och operatörer.

SKFs patenterade oljecirkulationssystem Flowline säkerställer korrekt smörjning, samtidigt som man minskar den nödvändiga mängden cirkulerande olja. Detta sänker kostnaderna och minskar maskinernas miljöpåverkan.

Relaterat innehåll