Bryggeriet Erdinger Weissbräu

Välsmord ölbryggning hos Erdinger

Smörjmedel

Det 131 år gamla bryggeriet Erdinger Weissbräu i Erding utanför München i södra Tyskland specialiserar sig på överjäst öl. Bryggeriet levererar till fler än 90 länder. För att möta ökande efterfrågan beslutade Erdinger att modernisera produktionsprocessen. I samråd med SKF kom bryggeriet fram till att SKFs sektionsuppdelade smörjsystem skulle öka systemtillgängligheten, minska förbrukningen av smörjmedel och skona utrustningen.
 

Försäljning och råd

evolution@skf.com

SKFs sektionsindelade smörjsystem EDL1 (Electric Driven Lubricator) består av 90 sektioner. Tre fatpumpar matar huvudlinjerna som i sin tur försörjer tusentals smörjpunkter i två produktionshallar och en förbindelsetunnel. Systemets eldrivna tryckhöjningspumpar kan generera högt utloppstryck från lågt inloppstryck, så att även smörjpunkterna längst bort på utlastningskajen får tillräcklig smörjning.

Relaterat innehåll