Vindparken BlaikenVind ligger på den 65:e breddgraden, mellan Storuman och Sorsele i norra Sverige.

Värmande nordanvind

Sverige har satt som mål att 50 procent av landets energibehov ska täckas av förnybara energikällor senast 2020. Den nybyggda vindparken BlaikenVind i Västerbottens inland är ett led i detta.

Text Cari Simmons
Foto Magnus Fredén

El-, gas- och vattenförsörjning

BlaikenVind är en av Europas största landbaserade vindparker. Den är dessutom en av världens nordligaste. Den ligger på 65:e breddgraden, där vintrarna är långa, mörka och kalla – och blåsiga.

Nittionio vindturbiner står på en vid bergsplatå som löper i öst-västlig riktning på lågfjällsområdet mellan Storuman och Sorsele i Västerbottens inland. Vindförhållandena är mycket fördelaktiga, med en genomsnittlig hastighet på 7,5 till 8 meter per sekund. Anläggningen ligger nära ett befintligt vattenkraftverk, varför den lätt har kunnat anslutas till det nationella stamnätet.

Vindkraft i arktiskt klimat är en global angelägenhet och vi delar med oss av våra erfarenheter.
Mikael Lindmark, VD och projektledare för BlaikenVind

Platsen är perfekt för en vindpark. I alla fall nästan. De kalla, snöiga vintrarna ställer stora krav på utrustningen och det krävs därför vissa tilläggsfunktioner, som avisningssystem och övervakningsutrustning som tidigt upptäcker frostiga väderförhållanden, vibrationer och andra potentiella problem, innan bladen tar skada.

Vindparker kräver kontinuerlig reglering och regelbundet underhåll. Vid BlaikenVind sköts underhållet företrädesvis under sommarmånaderna.

Skellefteå Kraft

Vindparken BlaikenVind ägs av Skellefteå Kraft och energibolaget Fortum. Skellefteå Kraft, som ägs av Skellefteå kommun, är huvudägare.

Företagets historia går tillbaka till 1906, då det fick tillstånd att bygga ett vattenkraftverk i Finnforsen.

I dag är Skellefteå Kraft en av Sveriges största energiproducenter och investerar stort i förnybar energiproduktion. Företaget har egna kraftnät, generatorer och produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft och bioenergi. Det levererar både elenergi och fjärrvärme. Skellefteå Kraft hade 2016 cirka 600 medarbetare och en omsättning på 3 300 miljoner kronor.

skekraft.se

Tekniker från Skellefteå Kraft

Tekniker från Skellefteå Kraft hämtar data från IMx-8-systemet till surfplattan.

SKF inom turbinövervakning

De 39 turbinerna vid vindparken BlaikenVind som levererats av kinesiska Dongfang är utrustade med patenterade tvåradiga koniska rullager SKF Nautilus. Dongfang-tekniken eliminerar behovet av växel och separat generator, vilket är särskilt fördelaktigt när det gäller underhåll.

SKF har dessutom levererat tillståndsövervakningssystemet IMx som övervakar alla turbiner inom BlaikenVind. Mjukvaran SKF WindCon presenterar resultat från accelerometrar som är aktiva dygnet runt, analyserar de uppmätta värdena och varnar om något mätvärde skulle avvika från definierade gränsvärden. IMx-16-systemet är installerat i samtliga Nordex-turbiner. I Dongfang-turbinerna används i stället det senaste IMx-8-systemet. IMx-8 erbjuder samma kvalitet, funktioner och teknik som sin föregångare men maskinvaran är kompaktare.

– Utrymmena i ett vindkraftverk är så pass begränsade att den största fördelen ur vår synvinkel är att IMx-8 är mindre och kan byggas in i befintliga skåp, säger Henrik Renberg, utvecklingsingenjör vid Skellefteå Kraft.

– Underhållsingrepp, särskilt vintertid, kan vara kostsamma, säger Henrik Renberg, utvecklingsingenjör vid kraftbolaget Skellefteå Kraft som tillsammans med energibolaget Fortum äger BlaikenVind.

− Det är långa vägar som behöver plogas och stora kranar att transportera om komponenter i rotorn eller gondolen måste bytas. Sådana situationer vill vi undvika, så det är viktigt att vi har ett system som hjälper oss att så långt det är möjligt planera våra underhållsåtgärder i förväg.

BlaikenVind byggdes i fyra steg mellan 2012 och 2016. Vindparkens 99 turbiner producerar i dag cirka 700 GWh per år, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i drygt 160 000 lägenheter. Vindenergin som genereras minskar koldioxidutsläppen med omkring 640 000 ton per år.

I projektets två första stadier levererade tyska Nordex vindturbinerna. De bygger på beprövad teknik där varje turbin har en växel som omvandlar rotorns långsamma rotation till ett högre varvtal som passar generatorn. Tekniken är effektiv, men omfattar många rörliga delar som måste klara de tuffa driftförhållandena. Inför projektets tredje fas anlitades en ny leverantör. Kinesiska Dongfang levererade direktdrivna vindturbiner (utrustade med SKFs Nautilus-lager) med en långsamtroterande mångpolig generator med permanentmagneter som inte kräver utväxling.

Montering av vibrationssensorer

Montering av vibrationssensorer på Dongfangs långsamtroterande mångpoliga generator med permanentmagneter.

Det faktum att båda teknikerna används parallellt innebär flera fördelar. Bland annat finns det alltid en reservlösning om BlaikenVind skulle få problem på grund av hårt väder eller andra omständigheter. Samtidigt fungerar vindparken som ett visningsobjekt för förnybar energi och ­utvecklingen av ny teknik.

BlaikenVind har fått ett bidrag på 15 miljoner euro från EUs finansieringsprogram NER300 för innovativa demonstrationsprojekt med låga koldioxidutsläpp.
 

Försäljning och råd

evolution@skf.com

– Det betyder i praktiken att andra aktörer i branschen kan komma hit för att lära och låta sig inspireras. Vindkraft i arktiskt klimat är en global angelägenhet och vi delar med oss av våra erfarenheter, säger Mikael Lindmark, VD och projektledare för BlaikenVind.

WindCon och Nautilus är registrerade varumärken som tillhör SKF-koncernen.

Relaterat innehåll